Stiftet idrettslag for hovedstadssamene

Mangel på et eget idretts- og treningstilbud for samemiljøet i hovedstaden, fikk denne gjengen bestående av Oslo-bosatte samiske ildsjeler, til å stifte sitt eget idrettslag.

Stiftelsesmøtet hos Oslo Samiske Idrettslag

UTRADISJONELLE MØTELOKALER: Oslo Samiske Idrettslags stiftelsesmøte ble arrangert i Sofienbergparken i Oslo. Fra venstre; Roar Wigelius, Ingemund Skålnes, Hilje Stormo, Lásse Juhán Helander, Eirik Larsen, Stigo Holm, og Issat-Erke Trosten.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Lásse Juhán Helander

LEDER: Lásse Juhán Helander i Oslo Samiske Idrettslag.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Første målsetting er å stille divisjonslag i innebandy fra høsten av. Dette haster å få på plass, på grunn av påmeldingsfristen.

Dette sier idrettslagets nye og aller første leder, Lásse Juhán Helander.

Han ble valgt på idrettslagets stiftelsesmøte, som ble avholdt utendørs i utradisjonelle møtelokaler.

Ti idretts- og treningssjeler fra Oslos samiske miljø, møtte opp i Sofienbergparken for å stifte det samiske idrettsslaget.

– Vi er noen trenings- og innebandy-sultne oslosamer som i lengre tid har snakket om å starte et eget samisk idrettslag. Derfor dette initiativet.

– Velkommen, jenter

Oppmøtet er nyvalgt leder fornøyd med.

– Det er mange flere utover dette oppmøtet som har stilt seg bak initiativet til oppstarten. Så selv om vi kun var ti stykker her, så kommer vi til å bli flere. Dette hadde også litt med folks anledning til å møte opp på kort varsel.

– Men det var kun gutter til stede på stiftelsesmøtet?

– Det stemmer, men i laveste innebandydivisjon hvor vi skal stille lag, er også jenter velkomne til å spille. Så det er bare for jenter å bli med, sier Helander.

– Nå begynner vi å se på treningsmuligheter og -lokasjoner her i Oslo nå. For til høsten tar det av, sier en engasjert Lásse Juhán Helander.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Stiftelsesmøte i knallvær

STIFTELSESMØTE I KNALLVÆR: I Sofienbergparken i hovedstaden møttes blant annet Ingemund Skålnes (f.v.), Hilje Stormo, og nyvalgt leder Lásse Juhán Helander.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Breddeidrett

Det er ikke utelukkende innebandy som står på idrettslagets agenda.

– Vi skal være et breddeidrettslag. Om noen skulle ha lyst til å drive med skihopp i vårt navn, er også det helt i orden.

– Men ut fra interessen nå i begynnelsen, ser det ut til at det først og fremst er bandy og fotball det dreier seg om, sier Lásse Juhán Helander.

Sametinget kan vente søknad

Ifølge den nyvalgte lederen er det mye formelt og uformelt som må på plass nå i starten.

– Vi skal søke medlemskap i Norges Idrettsforbund og Norges Bandyforbund. Vi ser på mulighetene for medlemskap i det samiske idrettsforbundet på norsk side, SVL-N.

– Så må vi se på ulike måter å finansiere idrettslaget. Vi satser på at noen på Sametinget får med seg vår oppstart. De kan iallfall vente en søknad fra oss. Så er det bare å krysse fingrene, sier Lásse Juhán Helander.