Stengte veier i Finnmark

Til sammen fem vegstrekninger er stengt i Finnmark i morgentimene på grunn av ras, oppryddingsarbeid eller uvær: Fv 19 Maribukt – Lille Lerresfjord, Fv 889 Snefjord – Havøysund, Ev 69 Skipsfjordhøgda bom – Skarsvåg, Ev 69 Skarsvåg – Nordkapp og Fv 156 Gjesværkrysset–Gjesvær. Det melder Statens vegvesen.