Måtte stenge skolen på grunn av kulde

I Kautokeino måtte grunnskolen og SFO i dag sende elevene hjem da det var under 10 grader i noen av klasserommene.

Kaldt i grunnskolen i Kautokeino

I dag har det vært rundt 40 kuldegrader i Kautokeino.

Foto: Roger Manndal/NRK

De siste dagene har det vært ekstra kaldt i Nord-Norge. I Finnmark ble det målt 44,5 minusgrader på det kaldeste.

I dag har det vært rundt 40 kuldegrader i Kautokeino. På grunnskolen var det under ti grader i noen av rommene i morges.

Under ti grader

Kaldt i skolen i Kautokeino

Det var ti grader i dette rommet på grunnskolen i Kautokeino i dag da NRK Sápmi var der.

Foto: Marie Elise Nystad/NRK

– Det er verneombudet som har stengt skolen på grunn av at det er for kaldt. En av lærerne prøvde til og med å anskaffe vifte privat til klasserommet sitt fordi elevene frøs. Lærerne har allerede i flere uker tatt med vifter hjemmefra til arbeidsrommene sine sånn at de slipper å fryse, forteller fungerende rektor i barneskolen Kirsten Marit Olsen.

Verneombud i grunnskolen og SFO Svein Ole Sandvik sier at det var nødvendig å stenge skolen i dag.

– Når det er seks grader i et rom og under ti grader i gangen, da kan man ikke oppholde seg her. Man skal kunne jobbe der. Jeg fant ut at det er best å stenge, fordi det ikke er holdbart at man skal sitte med ytterklærne på inne. Det skal være minst 19 grader i et rom hvor man skal jobbe.

– Oppussing til ingen nytte

Verneombud Svein Ole Sandvik

Verneombud i grunnskolen og SFO Svein Ole Sandvik.

Foto: Marie Elise Nystad/NRK

Det er ikke første gang skolen blir stengt på grunn av kulde. Det har skjedd også tidligere år. Kommunen har derfor vedtatt å pusse opp skolen og har blant annet skiftet vinduer, men oppussingen er ennå ikke ferdigstilt.

Sandvik synes det verste er at kommunen har satt millioner i en oppussing som ikke ser ut til å ha hjulpet stort.

– Det er like kaldt som i fjor, da vi hadde dårligere vinduer. Millionene har ikke hjulpet og politikerne bør tenke over dette. Det hadde kanskje vært bedre at de hadde investert pengene i ny skole. Om det ikke blir bedre enn dette, så har de kastet pengene til ingenting, sier Sandvik, som inviterer politikerne til å komme og se på skolen.

– De kunne gjerne også vært vikar for én dag og da hadde de kunnet se hvordan arbeidsforholdene er her, sier Sandvik.

Ifølge yr.no skal det bli litt mildere i Kautokeino de neste dagene. Torsdag skal det være rundt -20 grader.

Også Finnsnes barneskole har måttet stenge i dag på grunn av kalde klasserom.

Korte nyheter

 • – Grenser til et ulovlig møte

  – Representanten har krav på å bli forstått i et kommunestyre. Det betyr at meningen til vedkommende representant skal komme frem i et kommunestyre, slik at alle kan ta del i det. Og vi har en utfordring. Dette grenser til et ulovlig møte, fordi samisk og norsk er likestilte språk, uttalte Filip Mikkelsen (H) i kommunestyremøtet i Hamarøy kommune på onsdag.

  Årsaken til denne uttalelsen var at representanten Heidi Andersen (Sp) holdte et innlegg på samisk uten at dette innlegget ble tolket. Andersen kom med kommentar under behandling av budsjettet.

  – Det som forunderer meg er at dette blir imøtegått i stillhet. Jeg mener at ordføreren kunne ha beklaget seg, kommenterte representant i kommunestyret Miriam Paulsen (V).

  –Det ville ikke ha vært riktig av ordfører å be representanten selv å tolke seg selv når hun velger å ikke gjør det, svarte ordfører Britt Kristoffersen (Sp).

  Samuel Gælok informerer i et Facebookinlegg om at han har sendt en klage til Statsforvalteren i Nordland om brudd på Samelovens paragraf 3-11. Gælok mener kommunen bryter Samelovens språkregel, da inlegget ikke ble tolket til norsk. – Ordføreren verken beklaget, eller kommenterte hendelsen fra talerstol, skriver Gælok i klagen.

  Kommunestyremøte Hábmera suohkan - Hamarøy kommune 30. november 2021
  Foto: skjermdump 03.12.21
 • Dá heŋgejit bohccooivviid museai

  Dán vahku lea sámi dáidda boahtán sadjái Norgga ođđa Nationálamuseai. Sámi dáidda ii galgga čihkosis, baicca leat dat vuosttaš man oaidná go lávke sisa. Pile O Sápmi Supreme lea Máret Ánne Sara dáidda, ja dat 400 bohccooaivvi galget govvidit bággonjuovvamiid váikkuhusaid. – Máret Anne Saras lea nanu jietna dáiddabirrasis, sihke nationála dásis, muhto maiddái internationála dásis, lohka kurator Randi Godø. Geahča olles video dás.

  Dán vahku lea sámi dáidda boahtán sadjái Norgga ođđa Nationálamuseai. Sámi dáidda ii galgga čihkosis, baicca leat dat vuosttaš man oaidná go lávke sisa. Pile O Sápmi Supreme lea Máret Ánne Sara dáidda, ja dat 400 bohccooaivvi galget govvidit bággonjuovvamiid váikkuhusaid.  
 • Vil ikke ta ansvar ved evt nedleggelse

  – Kommunedirektøren har gjennomgått notatet fra stiftelsen Árran som er eier av selskapet Vuonak Mánájåroj AS, og har med bakgrunn i dette funnet at saken i det hele dreier seg om en feilslått investering som ikke kan forsvares verken på kort eller lengre sikt. Det skriver kommunedirektør i Hamarøy kommune, Odd Børge Pedersen, i en saksutredning vedrørende kommunens involvering i drift av den samiske barnehagen. Vuonak mánájåroj AS åpnet i nytt bygg i 2020, og tilbyr 36 plasser. Per nå er det 12 barn der. Etter vel ett års drift har Árran, som eier Vuonak mánájåroj, henvendt seg til kommunen for hjelp til å komme seg ut av den økonomiske situasjonen. Kommunedirektøren har utredet kommunens muligheter, men utelukker å overta bygningsmasse, aksjeposter eller videreføring av et AS. – Ved en eventuell nedleggelse vil kommunen måtte styrke det kommunale barnehagetilbudet til de rammede barna. Og her er det snakk om to muligheter: Sette barna i den kommunale barnehagen, eller å ta i bruk legeboligen på Drag som barnehage, heter det i saksutredningen.

  Vuonak mánájåroj
  Foto: Sander Andersen / NRK