Stenge begrensninger i rypejakta

Lave tettheter som følge av lite voksenfugl og dårlig produksjon preger rypebestandene i Finnmark. FeFo innfører derfor de strengeste jaktbegrensningene noensinne. «Vi ber jegere om å forsøke å spare voksenfugl denne høsten. La enkeltfugl og par fly videre, og rett avskytingen mot større kull», sier leder for utmark, Einar J. Asbjørnsen.