Statsviter: – Riksmedier tier om sametingsvalget

– Manglende kunnskaper om samiske forhold kan være årsaken til at store riksdekkende medier har valgt å tie om sametingsvalget, mener statsviter og valgforsker Frank Aarebrot.

Frank Aarebrot

IKKE ET LOKALT VALG: – Det er på tide at riksmediene forstår at sametingsvalget er et riksdekkende valg og ikke er noe som bare foregår i Nord-Troms og Finnmark, sier valgforsker Frank Aarebrot.

Foto: NRK

Kritikken gjelder også NRK Marienlyst som er NRKs hovedkontor.

– Inntrykket er at dekning av sametingsvalget blir for det meste overlatt til NRK Sápmi. Det er ikke nok, også Marienlyst bør ta større ansvar, mener Aarebrot som er professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.

Han savner innslag om sametingsvalget også i Dagsrevyen og Dagsnytt, samt i noen av valgprogrammene som Marienlyst har.

– Det er på tide at riksmedier tar innover seg at sametingsvalg ikke er et lokalt valg, men et nasjonalt anliggende, sier Aarebrot.

Politisk redaktør i NRK, Kyrre Nakkim

GIR LØFTER: – NRK Marienlyst sitt publikum bør i det minste få vite hvem som er presidentkandidater i sametingsvalget, lover samfunnsredaktør Kyrre Nakkim.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Samfunnsredaktør Kyrre Nakkim i NRK, avviser ikke helt kritikken fra professoren.

– Men det er fortsatt mange uker til valgdagen, og NRK har slett ikke valgt å tie om sametingsvalget. Selv om dette ikke blir del av Marienlyst sine valgsendinger, så har vi mange andre kanaler som kan synliggjøre sametingsvalget, sier Nakkim.

TV 2: – Ikke stort nok publikum

Karianne Solbrække TV 2

VIL FORTELLER OM RESULTATENE: – Det er riktig at TV 2 ikke har prioritert sametingsvalget høyt. Men vi vil likevel ha en viss dekning av valgresultatene, forteller nyhetsredaktør Karianne Solbrække.

Foto: TV 2

Men kritikken fra Aarebrot går også til andre riksdekkende medier som TV 2, VG, Dagbladet og Aftenposten.

Heller ikke TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække avviser kritikken.

– Som riksdekkende kanal har vi som mål å nå til et bredt publikum. Det er nok noe av grunnen til at sametingsvalget ikke har like høy prioritet som stortingsvalget, forklarer Solbrekke.

Men også manglende ressurser har ifølge henne ført til nedprioritering.

– Likevel vil vi ha en viss dekning av valgresultatene, lover Solbrække.

Aftenposten: – Vurderer fra dag til dag

Tone Tveøy Strøm-Gundersen

RESSURSMANGEL: – Aftenposten har sett seg nødt til å konsentrerer seg om noen stolper og noen hovedsaker i valgdekningen. Dette er i tråd med vår ressurssituasjon, forklarer nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen.

Foto: Signe Dons

Aftenpostens nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen forteller at riksavisen vurderer sametingsvalget på samme måte som de gjør med andre nyheter i det løpende nyhetsbildet.

Hun synes at kritikken fra Aarebrot likevel kan være berettiget, men avviser påstandene om at det er manglende kunnskap om samiske forhold som gjør at Aftenposten har valgt å nedprioritere sametingsvalget.

– Våre journalister er i stand til å sette seg inn i relevante saker. Hvis det dukker opp en sak i forbindelse med sametingsvalget som vi mener er nyttig å gå inn i, så gjør vi det uavhengig av forkunnskaper, forklarer nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen i Aftenposten.

Dagbladet: – Vi har ingen dekningsplikt

Også Dagbladet begrunner manglende ressurser som hovedårsak til at de har valgt å nedprioritere sametingsvalget.

– Vi må fokusere på stortingsvalget, men vil likevel underveis komme inn på sametingsvalget, forklarer sjefredaktør John Arne Markussen.

Han understreker at Dagbladet ikke har noen dekningsplikt av samiske saker slik statsstøttede medier som NRK og TV 2 har gjennom sine konsesjoner.