Hopp til innhold

Statsråden holder sitt løfte om mer penger til ny bru i Tana

Samferdselsministeren følger opp løftet med å gi mer penger til prosjektet «Nye Tana bru». Ordfører i Tana kommune er storfornøyd.

Ketil Solvik-Olsen (t.v.) og Frank Martin Ingilæ

For to år siden besøkte statsråd Kjetil Solvik-Olsen Tana kommune, og fikk se hvorfor det er nødvendig å bygge Nye Tana bru.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det ville vært rart dersom det ikke ble bevilget mer penger, sier ordfører Frank Martin Ingilæ.

Han viser til at prosjektet ble lagt inn i Nasjonal transportplan av den rød-grønne regjeringen.

Oppstart denne måneden

Frp-Høyre-regjeringen foreslår nå at det settes av 260 millioner kroner i statlige midler til utbygging av ny bru i Tana kommune.

Prosjektet omfatter bygging av en ny bru over Tanaelva, samt utbygging av tilhørende veinett inkludert gang- og sykkelveier. Anleggsarbeidene startes allerede denne måneden, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019, mot tidligere forutsatt i 2018, opplyses det i statsbudsjettet.

Bru som gynger

Det var for to år siden at statsråd Kjetil Solvik-Olsen besøkte Tana og fikk med selvsyn se at dagens bru nærmest er på gyngende grunn. .

– Det er helt klart at vår ambisjon er å få realisert dette prosjektet, sa statsråden da. I år er det satt av 30 millioner kroner til formålet, og nå kommer det altså mer til neste år.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøkte Tana torsdag.

GAMMEL: Se video av brua som gynger.

Nærmere 70 år gammel

Ordfører Fank Martin Ingilæ sier at dette egentlig ikke er noen stor nyhet, fordi prosjektet allerede var satt inn i Nasjonal transportplan.

– Men vi er jo selvsagt glad for at dette nå vil bli realisert, sier Ingilæ.

Dagens E6-bru er fra 1948, og er så smal at det nesten ikke er plass til at to biler kan møtes. Tunge biler får brua til å gynge. Det er også restriksjoner på maksimalt tillatt aksellast.

Landemerke

Nye Tana bru skal være ferdig høsten 2019, og blir et landemerke i Finnmark.

Den nye brua blir den største i Øst-Finnmark, og får et spenn på 234 meter og et brutårn på 95 meter. I tillegg til selve brua skal en vegstrekning på 400 meter legges om, og det blir rundkjøring på begge sider. Det er lagt vekt på en arkitektonisk løsning som skal fungere i det særpregede landskapet ved Tanaelva og tilføre området ekstra opplevelsesverdi.

Korte nyheter

 • Vuoruhit sámevaši eastadeami

  Ráđđehus lea bargagoahtán sierra doaibmaplánain sámevaši eastadeami hárrái. Plána galgá leat gárvvis boahtte jagi.

  Dan logai kultur- ja dásseárvoministtar Lubna Jaffery (Bb) sáhkavuorustis Sámedikki dievasčoahkkimii otne.

  Ráđđehus lea aitto ovddidan sierra doaibmaplána rasismma ja vealaheami eastadeapmái ja das namuhuvvui sámevašši. Máŋggas sámedikkis oaivvildedje ahte ráđđehus ferte bargat eanet dáinna ja ministtar dajaige daninassii álggahan dán barggu.

  Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap)
  Foto: Pressebilde, Vaino Rensberg / Sámediggi - Sametinget
 • Nye «Frost»-filmer

  Disney skal utvikle to nye «Frost»-oppfølgere. Og i den anledningen ønsker Disneys «Frozen»-team å reise tilbake til Norge på inspirasjonstur. De to foregående filmene var sterkt inspirert av norsk natur og samisk kultur.

  Disney-produsent Peter Del Vecho sier til Aftenposten at han vil gjenta suksessoppskriften.

  – Jeg elsket å være på besøk i Norge, og skulle vi få sjansen til å reise tilbake, så gjør vi selvfølgelig det, forteller Del Vecho.

  Noen flere detaljer om filmene, inkludert handling eller hvem som skal regissere dem, er ikke kjent.

  «Frost 3» får ikke premiere før i 2025.

  Ifølge bransjenettstedet The Numbers har selskapet tjent nesten 14 milliarder dollar på franchisen om prinsesse-søstrene Elsa og Anna som lever i et nordlig eventyrland.

  Da «Frost» hadde premiere for ti år siden, ga filmen norsk turistnæring et kjempeløft. Tre måneder etter premieren, var besøkstallene på den engelske versjonen av Visit Norways nettsider tredoblet. Innovasjon Norge anslo at den amerikanske mediedekningen av Norge i forbindelse med filmen hadde en annonseverdi på rundt 188 millioner kroner.

  Pressetur med Visit Norway og Disney produsent Peter Del Vecho
  Foto: Raymond Limstrand Jakobsen / Visit Bodø
 • Sámediggi lea váidán Stáhta luoddadoaimmahaga

  Čakčat álggii Stáhta luoddadoaimmahat buoridit johtolatsihkkarvuođa Várjjatvuon´ davábeale gátti. Veašenjárgga buohta Unjárggas, cuvkejedje smávva bávtti.

  Go Sámediggi dán fuomášii, de gáibidedje ahte geaidnobargu bissehuvvo. Sivva leigo dološ sieidi lei cuvkejuvvon.

  Várjjagis gohčodit sieiddi «noaidek».

  Go gulai mii lei dáhpáhuvvan, de son suhtai.

  – Mu mielas lei váivi. Sámi kultuvrras lea bassi báikkiin ja siiddiin stuorra mearkkašupmi, ja olusat atnet dáid árvvus. Eat sáhte dohkkehit ahte dát biliduvvojit, dadjá sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto.

  Danin váiddii Sámediggi Stáhta luoddadoaimmahusa Finnmárkku politiijaide. Politiijat leat dál dutkamin sieidecuvkema.

  Stáhta luoddadoaimmahaga ossodatjođiheaddji, Knut Øvervoll, šálloša dán dáhpáhusa.

  – Jus sii livččii diehtán ahte bávttáš lei sieidi, de eat livččii cuvken dan. Muhto vaikko vel sii iske ja dárkkistedje eará eiseválddiiguin, de eat ožžon áddejumi ahte dáppe ledje kulturmuittut, dadjá Øvervoll.