Hopp til innhold

Statsråden holder sitt løfte om mer penger til ny bru i Tana

Samferdselsministeren følger opp løftet med å gi mer penger til prosjektet «Nye Tana bru». Ordfører i Tana kommune er storfornøyd.

Ketil Solvik-Olsen (t.v.) og Frank Martin Ingilæ

For to år siden besøkte statsråd Kjetil Solvik-Olsen Tana kommune, og fikk se hvorfor det er nødvendig å bygge Nye Tana bru.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det ville vært rart dersom det ikke ble bevilget mer penger, sier ordfører Frank Martin Ingilæ.

Han viser til at prosjektet ble lagt inn i Nasjonal transportplan av den rød-grønne regjeringen.

Oppstart denne måneden

Frp-Høyre-regjeringen foreslår nå at det settes av 260 millioner kroner i statlige midler til utbygging av ny bru i Tana kommune.

Prosjektet omfatter bygging av en ny bru over Tanaelva, samt utbygging av tilhørende veinett inkludert gang- og sykkelveier. Anleggsarbeidene startes allerede denne måneden, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019, mot tidligere forutsatt i 2018, opplyses det i statsbudsjettet.

Bru som gynger

Det var for to år siden at statsråd Kjetil Solvik-Olsen besøkte Tana og fikk med selvsyn se at dagens bru nærmest er på gyngende grunn. .

– Det er helt klart at vår ambisjon er å få realisert dette prosjektet, sa statsråden da. I år er det satt av 30 millioner kroner til formålet, og nå kommer det altså mer til neste år.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøkte Tana torsdag.

GAMMEL: Se video av brua som gynger.

Nærmere 70 år gammel

Ordfører Fank Martin Ingilæ sier at dette egentlig ikke er noen stor nyhet, fordi prosjektet allerede var satt inn i Nasjonal transportplan.

– Men vi er jo selvsagt glad for at dette nå vil bli realisert, sier Ingilæ.

Dagens E6-bru er fra 1948, og er så smal at det nesten ikke er plass til at to biler kan møtes. Tunge biler får brua til å gynge. Det er også restriksjoner på maksimalt tillatt aksellast.

Landemerke

Nye Tana bru skal være ferdig høsten 2019, og blir et landemerke i Finnmark.

Den nye brua blir den største i Øst-Finnmark, og får et spenn på 234 meter og et brutårn på 95 meter. I tillegg til selve brua skal en vegstrekning på 400 meter legges om, og det blir rundkjøring på begge sider. Det er lagt vekt på en arkitektonisk løsning som skal fungere i det særpregede landskapet ved Tanaelva og tilføre området ekstra opplevelsesverdi.

Korte nyheter

 • Mindre elg skutt i år enn vanlig

  Nå er tiden for elgjakt men det er ikke blitt skutt like mange elg i år som vanlig

  Svein Nordsletta er en av disse som er på elgjakt i år og han sier

  – grunnen til at det er mindre elg i år er på grunn av bjørnen, vi har sett spor av mange bjørn i områdene som fotspor og bjøre bæsj, jeg har også snakket med andre jakt lag og de sier at der er elgene også like redde.

  Einar Asbjørnsen er leder i utmarksavdelingen i Fefo sier det har blitt en halvering fra sist elgjakt som var i 2020, og grunnen kan være at elgen forvalter seg litt i etterskudd og at Norge har hatt altfor høye kvoter, i Asbjørnsen er dems største mistenkte til dette er hva som skjer i finske grensa, hvor de har økt kvotene kraftig i Enare kommune siden 2017.

  Asbjørnsen forsetter med å fortelle hvilke tiltak Fefo vil eventuelt ta

  – Hva vi vil gjøre er å naturlig senke ned kvotene, og kanskje være mer spissa mot hvilke kategorier dyr vi skal felle, typiskt det vil være mer kalv og mindre voksne frie dyr på kvoten, et annet forhold som vil være naturlig å se næremere på er dialogen med finske myndigheter og vi har dialog der allerede, og vi ser for oss at det er aktuelt og ta opp den diskusjonen helt spesifikt og se om det er noe å gjøre i finsk side i tillegg

  Elgfamilie
  Foto: Leo_Avalon / Flickr.com
 • oahccu 2 millijovdna ruvdna gaskkustit sámi historjá

  Sii leike gilvun eará projeavttat Eurohpás, muhtto guovddáš Hattfjelldal oahccu 2 millijovdna kruvnna sin prošektii.

  Josefina Skerk lea beaivválašjođiheaddji sámi kulturguovddáš Sitji Jarane Hattefjelldalenis. son oahccu cavgileapmi ásahusa Kreativt Europa, dá lea eu prográmma kultuvra ja kreatiivva sektora. čađa Kreativt Europa oahccu norgga aktevrat dáidda, kultuvra, filbma ja TV oahccut doarjja internationála kulturovttasbargu.

  prošeakta mii dál fargga álgá lea oktasašprošeakta Nederland ja ovtta romalaš organisašuvdna Ungarnis. Prošeavtta namma lea Lingotell ja gávppašeapmi birra muitalit ođđa historjjá birra.

  Skerk dadjá – Mii sávvat ahtte olbmot álgit geavahit sámegiella ja caggat bajás olbmot gii háliidit geavahit su sámegiella. máinnastat ii leat maidege rádji mat sáhttá muitalit. Dat sáhttá leat árbevirolaš muitalus dahje muitalus don geavahat árgabeaivi. dii geat háliidit geahčalit sáhte muitalit su muitalus ja bargat áššedovdi olbmuide. čállá Helgelendingen

  Josefine Lundgren Skerk
  Foto: Olle Kejonen
 • Fovsen-duopmu: Dáhttot ráđđehusa guorahallat movt duopmu váikkuha eará huksemiidda

  Sosialisttalaš gurutbellodat (SG) / Sosialistisk Venstreparti (SV) ávžžuha Stuorradikki dáhttut ráđđehusa guorahallat makkár váikkuhusat Fovsen-duomus leat eará huksemiidda boazodoalloguovlluin.

  Evttohusa lea bellodat ovddidan ruvdnosárdne-debáhtas, mii dáid beivviid lea Stuorradikkis.

  – Mii oaivvildat ahte duomus leat váikkuhusat earret eará ruvkedoaimmaide Riehpovuonas Finnmárkkus, ja maiddái sierranas plánejuvvon bieggafápmoprošeavttaide Norggas, lohká bellodaga stuorradiggeáirras, Lars Haltbrekken.

  Ii leat vel dihtosis oažžu go SG/SV dása doarjaga eará bellodagain Stuorradikkis.

  Alimusriekti celkkii duomustis golggotmánus diibmá ahte bieggafápmohuksemat Jorpetjahke ja Roan guovlluin Trøndelágas rihkkot álgoálbmot vuoigatvuođaid. Nu ii leat bieggamillo konsešuvdna eai ge baggolotnunlobit lobálačča. Les også nyhetsmeldingen på norsk her.

  Storheia, august 2022
  Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK