Statsråden holder sitt løfte om mer penger til ny bru i Tana

Samferdselsministeren følger opp løftet med å gi mer penger til prosjektet «Nye Tana bru». Ordfører i Tana kommune er storfornøyd.

Ketil Solvik-Olsen (t.v.) og Frank Martin Ingilæ

For to år siden besøkte statsråd Kjetil Solvik-Olsen Tana kommune, og fikk se hvorfor det er nødvendig å bygge Nye Tana bru.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det ville vært rart dersom det ikke ble bevilget mer penger, sier ordfører Frank Martin Ingilæ.

Han viser til at prosjektet ble lagt inn i Nasjonal transportplan av den rød-grønne regjeringen.

Oppstart denne måneden

Frp-Høyre-regjeringen foreslår nå at det settes av 260 millioner kroner i statlige midler til utbygging av ny bru i Tana kommune.

Prosjektet omfatter bygging av en ny bru over Tanaelva, samt utbygging av tilhørende veinett inkludert gang- og sykkelveier. Anleggsarbeidene startes allerede denne måneden, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019, mot tidligere forutsatt i 2018, opplyses det i statsbudsjettet.

Bru som gynger

Det var for to år siden at statsråd Kjetil Solvik-Olsen besøkte Tana og fikk med selvsyn se at dagens bru nærmest er på gyngende grunn. .

– Det er helt klart at vår ambisjon er å få realisert dette prosjektet, sa statsråden da. I år er det satt av 30 millioner kroner til formålet, og nå kommer det altså mer til neste år.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøkte Tana torsdag.

GAMMEL: Se video av brua som gynger.

Nærmere 70 år gammel

Ordfører Fank Martin Ingilæ sier at dette egentlig ikke er noen stor nyhet, fordi prosjektet allerede var satt inn i Nasjonal transportplan.

– Men vi er jo selvsagt glad for at dette nå vil bli realisert, sier Ingilæ.

Dagens E6-bru er fra 1948, og er så smal at det nesten ikke er plass til at to biler kan møtes. Tunge biler får brua til å gynge. Det er også restriksjoner på maksimalt tillatt aksellast.

Landemerke

Nye Tana bru skal være ferdig høsten 2019, og blir et landemerke i Finnmark.

Den nye brua blir den største i Øst-Finnmark, og får et spenn på 234 meter og et brutårn på 95 meter. I tillegg til selve brua skal en vegstrekning på 400 meter legges om, og det blir rundkjøring på begge sider. Det er lagt vekt på en arkitektonisk løsning som skal fungere i det særpregede landskapet ved Tanaelva og tilføre området ekstra opplevelsesverdi.