Statsministeren gir urfolk håp om rettferdighet

Statsminister Justin Trudeau lover å sette igang en nasjonal granskning av hvorfor så mange urfolkskvinner og jenter har forsvunnet eller blitt drept i løpet av de siste 30 år.

Justin Trudeau

Statsminister Justin Trudeau (Liberal) fikk mange ganger applaus under sin tale i landsmøtet til Assembly of First Nations.

Foto: APTN

Justin Trudeau

Statsminister Justin Trudeau.

Foto: APTN

– Ofrene fortjener rettferdighet, familiene deres en anledning til å lege sine sår og å bli hørt. Vi må samarbeide og få en slutt på denne tragedien som fortsatt skjer, sa statsminister Justin Trudeau under forrige ukes landsmøte i Assembly of First Nations.

Canadas største urfolksorganisasjon hadde under forrige ukes landsmøte for første gang på flere år besøk av landets statsminister.

Trudeaus tale inneholdt mange gode løfter for en bedre urfolkspolitikk, og dette ble selvsagt godt mottatt på møtet. Et av løftene er å sette igang en nasjonal gransking av drepte og savnede urfolkskvinner.

1200 savnede og drepte på 30 år

I løpet av de siste 30 år har nærmere 1200 urfolkskvinner og jenter forsvunnet eller blitt drept i Canada.

De fleste urfolkene i landet er berørt på en eller annen måte.

Michele Pineault

Michele Pineault mistet sin datter for 19 år siden.

Foto: APTN

Michele Pineaults datter Stephanie ble drept for 19 år siden. Den antatte gjerningsmannen er seriemorderen Robert Pickton.

Dette mordet førte til at kravet om en nasjonal gransking skulle bli satt igang.

– Jeg kjemper fortsatt for min datter. I 19 år har jeg forsøkt å få rettferdighet for min datter. Det har vært en lang vei og vi har kjempet lenge. Derfor er jeg glad for at denne dagen endelig har kommet, sier Michele Pienault.

Sue Caribou

Sue Caribou i Families First Foundation.

Foto: APTN

Mange urfolk føler seg lurt av tomme løfter flere ganger, men de har likevel ikke gitt opp håpet.

– I dag håper jeg at denne regjeringen vet hva de holder på med og at de holder sine løfter, sier Sue Caribou i organisasjonen «Families First Foundation».

Denne organisasjonen er en støtteforening til pårørende og slektninger til alle urfolkskvinnene i Canada som gjennom årenes løp enten har forsvunnet eller blitt drept. Fondet gir økonomisk støtte til de som trenger det. Dette gjøres ved først å lytte til familienes behov.

– Samarbeid med familiene

Justisminister Jody Wilson-Raybould tilhører selv First Nations, det vil si urfolkene i Canada.

Justisministeren holdt en følelsesladet tale under landsmøtet til Assembly of First Nations.

Jody Wilson-Raybould

Justisminister Jody Wilson-Raybould.

Foto: APTN

– Ingen granskning kan føre til at det som har skjedd blir ugjort. Det kan heller ikke bøte for det som er tapt, men det kan hjelpe oss å finne måter landet kan gjøre situasjonen for urfolkskvinner bedre, og dette skal vi gjøre i fellesskap, sa Wilson-Raybould.

Arbeidet med å finne ut hva som har skjedd og hva som bør gjøres vil skje i samarbeid med familiene som har mistet sine egne under tragiske omstendigheter.

Det vil også etableres en nettside der befolkningen i Canada kan få opplysninger om det som skjer.

Som en takk til statsminsiteren for hans store tale, overrakte den nasjonale høvdingen, Perry Bellegarde, en gave til Justin Trudeau.

Statsministeren fikk en såkalt «Star Blanket» (et stjerneteppe), som anses som en stor ære blant First Nations. Teppet garanterer statsministeren beskyttelse, kjærlighet og varme i fremtiden.