Nøktern samisk mottakelse - frykt blant Statskog-ansatte

Sametingspresident Egil Olli er forsiktig med sine første kommentarer. Statskog-ansatte frykter for sin framtid.

Egil Olli
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Både presidenten og tidligere president Aili Keskitalo er nøkterne i sine første kommentarer etter at samerettsutvalget offentliggjorde sin innstilling mandag.

- Hittil ser jeg at utvalget har gjort et stort og solid arbeid. Prinsippet om at samenes og andres rettigheter skal anerkjennes ved en lov, er inn i forslaget. Derfor virker det bra, sier sametingspresident Egil Olli til NRK Sami Radio.

SE DET NYE SAME-NORGE  

- Rettigheter anerkjennes

Olli vil ikke snakke om forvaltningsmodellen i dag. Utvalgets flertall foreslår at Sametinget skal oppnevne to av fire styremedlemmer i Hålogalandsallmenningen.

- Hvis rettighetene til samene er anerkjent og lovgrunnlaget, så ligger alt til rette for en god forvaltning. Da kan vi nok også bli enige om en forvaltningsmodell.

Presidenten forventer at Justisdepartementet sender forslaget snarest mulig ut på høring.

Sendes ut på høring raskt

- Det er også viktig at debatten foregår utfra et fakta grunnlag. Det finnes krefter som ønsker en debatt hvor man ikke legger fakta til grunn. Derfor er det viktig at man også får til informasjon om forslaget.

Også NSRs parlamentariske leder på Sametinget, Aili Keskitalo er opptatt av informasjon om forslaget til samerettsutvalget.

- Nå vil det være viktig å gjennomføre et godt informasjonsarbeid omkring utvalgets forslag. Vi oppfordrer regjeringen og Sametinget til å fastlegge en tidsramme for informasjon, høring og oppfølging av utvalgets forslag.

Raimo Valle

Statssekretær Raimo Valle studerer kortversjonen, mens utvalgsmedlemmene Else Grete Broderstad og Eilif O. Larsen ser fornøyd ut.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Statssekretær for samiske saker, Raimo Valle (Ap) lover at forslaget sendes ut på en omfattende høringsrunde rimelig raskt. Han ønsker ikke å si noe om innholdet i forslaget.

- En gledens dag

- Det er likevel en gledens dag. Dette er den siste av de store samiske utredningene og derfor er det bra at den er overlevert og offentlig, sier han.

Lederen i den største samiske organisasjonen, Norske Samers Riksforbund (NSR), Silje Muotka, er også nøktern med de første kommentarene.

- Samiske organisasjoner har stått i spissen for prosessen med anerkjennelse av samiske rettigheter ble igangsatt. I dag feirer vi framleggelsen av rapporten. NSR vil gjøre sitt beste for å følge opp også dette grunnlagsarbeidet, sier Muotka.

Mange Statskog-ansatte synes ikke det er grunn til å feire. Fagorganisasjonen Naturviterne representerer mange ansatte.

Frykter framtida

- Dette kan være begynnelsen på slutten for Statskog som selvstendig foretak, sier Naturviternes leder, Finn Roar Bruun.

Han sier dette innbærerer en sterk svekkelse av Statskog.

- Vi frykter at dette kan bli starten på avviklingen av Statskog SF som selvstendig foretak, sier Finn Roar Bruun.

- Våre medlemmer i Statskog er bekymret for egen arbeidsplass, og at dette kan føre til belastende flytting og omorganisering.

Han er redd for at overføring av så store arealer kan redusere grunnlaget for drift i enkelte av Statsskogs virksomhetsområder.

- Vi frykter at forvaltningen skal dreie fokus fra faglige vurderinger til å la seg styre av politiske vinder lokalt og regionalt. Det legges også tilsynelatende opp til en komplisert styringsmodell for å avveie ulike politiske hensyn.