Hopp til innhold

Statsforvalteren i Trøndelag har anmeldt Ruvhten Sijte

Mandag opplyste reindriftsdirektør hos Statsforvalteren i Trøndelag, Siv Merethe Belbo at de den 16. mai anmeldte Ruvhten Sijte da de fortsatt har rein i Norge. Det skriver Arbeidets Rett (ekstern lenke).

Statsforvalteren i Trøndelag påla i begynnelsen av mai den svenske samebyen Ruvhten sijte om å flytte reinen ut fra norsk side. Da Ruvhten Sijte ikke fulgte pålegget ble de fra og med 10.mai ilagt tvangsmulkt på 5.000 kroner hver dag.

– Vi gikk til anmeldelse i forrige uke. Det er jo lovbrudd, og det ser ikke ut som de svenske reineierne har tenkt å gjøre noe for å endre situasjonen. Da ser vi ingen annen mulighet, sier Belbo.

I det aktuelle området har Fæmund Sijte sine vinterbeiteområder. Belbo har tidligere sagt at de gjør dette for å beskytte vinterbeiteområdene til norske reinbeitedistrikt. I pålegget til Ruvhten Sijte ble utdrivning med helikopter nevnt som et mulig tvangstiltak, men dette er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt da kalvinga er i gang.

Belbo forteller at de følger med og har hatt tett dialog med departement og med svenske myndigheter da de vil få på plass den norsk-svenske konvensjonen. Ifølge Belbo kunne de ha inngått avtaler om kalvingsland hvis konvensjonen var på plass, men uten den kan de ikke diskutere et mulighetsrom da det er ulovlig uansett. Belbo mener Ruvhten Sijte må snakke med sine myndigheter i Sverige.

Svenske rein på norsk side
Foto: Privat

Korte nyheter

 • Fosen-demonstrasjon i Tromsø

  Lørdag møtte 50-60 mennesker opp til Fosen-demonstrasjon i Tromsø.

  Nestleder i Romssa Sámi Searvi-NSR, Helene Ajuna Olsensier det er viktig å stille opp på demonstrasjon også i nord.

  – Først og fremst er det et menneskerettighetsbrudd som er konstatert i Høyesterett. Det er en tydelig videreføring av den kolonistiske politikken som har blitt videreført i hundrevis av år

  Hun sier at selv om hun selv er fra et sjøsamisk-område i Nord-Norge, så berøres også hun av det samene i Fosen-området står i.

  Olsen trekker frem at det i Sannhets- og forsoningskommisjonen står om da det ble bygget ut vannkraftverk i hennes hjemkommune.

  – Det som har skjedd der er skremmende likt det som skjer nå i Fosen. Derfor er det eneste rette er å fortsette å kjempe.

  Hun sier at eneste vinningen samene har fått ut av kampen om Fosen er fellesskapet Sapmi.

  – At det fortsatt er så sterkt. Det ser man når man samles her og i Oslo på 600 dager og fremdeles kjemper for dem.

  Helene Ajuna Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Fosen-aksjonistene vil gjøre klar ny aksjon om 100 dager

  – Vi gjør oss klare til ny aksjon om det går 100 dager til, skriver Fosen-aksjonistene i en pressemelding.

  De siste timene før 600-dagen har Fosen-aksjonistene blokkert og slått leir utenfor Statsministerens kontor. Nå har de samlet mange hundre mennesker foran Stortinget og går i demonstrasjonstog tilbake til SMK i en stille markering.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Ii lohppit dáhtona goas ášši galgá leat čovdun

  Stáhtačálli Elisabeth Sæter (Bb) mieđiha ahte sii áinnas livččejit galgan leat guhkkelabbui boahtán, gávdnat čovdosa Fovsen-riidui. Muhto lohká ahte maŋimuš 100 beaivvis leat dehálaš áššit dáhpáhuvvan.

  Fosen-akšunisttat álggahedje miellačájeheami Šloahta olggobealde bearjadaga. Sii ledje čohkkán Stáhtaministara kantuvrra olggobeallai maŋŋel go ledje bivdán Jonas Gahr Støre váldit ovddasvástádusa Fovsen-áššis.

  Oljo- ja energiijadepartemeantta stáhtačálli Elisabeth Sæteris (BB) lea stuora áddejupmi dasa ahte Fovsen-boazosápmelaččain lea lossa dilli.

  – Mun háliidan erenoamážit váldit ovdan ahte mii leat ožžon čoahkkái soabahanbeavddi gaskal Fovsen boazosápmelaččaid ja bieggafápmokonsešonearaid - maid bealátkeahtes soabaheaddji jođiha. Jáhkán ahte dat lea leamašan dehálaš oažžut áššebeliid beavdái, lohká son.

  Sæter lohká maiddái ahte sii leat ovdánan ja proseassa lea bures boahtán johtui, muhto son ii áiggo bidjat dáhtona dasa ahte goas galget leat gávdnan čovdosa.

  – Dat gal lea riikasoabaheaddji Mats Rulanda duohken, lohká son.

  Statssekretær i Olje-og energidepartemenet Elisabeth Sæter
  Foto: Håkon Benjaminsen / NRK