NRK Meny
Normal

Statbygg sliter med same-bygg

Byggingen av Østsamisk museum har skapt trøbbel for Statsbygg.

Østsamisk museum

Her legges grunnsteinen for Østsamisk museum i Neiden i Øst-Finnmark i fjor sommer.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– For å sikre at bygget står ferdig som forutsatt i 2008, synes eneste realistiske løsning nå å være å øke kostnadsrammen med 5,0 mill. kroner fra 37,0 til 42,0 mill. kroner, heter det i revidert statsbudsjett som ble lagt fram i dag.

Østsamisk museum bygges i Neiden i Sør-Varanger. Grunnsteinen ble lagt ned i slutten av august i fjor.

Økonomiske problemer

– Det er ikke tvil om at dette bygget skulle vært bygd for lenge siden, men jeg håper at vi kan være med på å redde den østsamiske kulturen som finnes i dag, sa arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen under grunnsteinsnedleggelsen.

Ifølge revidert statsbudsjett meldte Statsbygg som er byggherre, om økonomiske problemer i gjennomføringen. Dette skjedde i vår.

– Problemene har sammenheng med mangler i planleggingen og tilretteleggingen av prosjektet, skriver Kulturdepartementet.

Anbefaler ikke kutt

Kultur- og kirkedepartementet viser til at det tidligere har blitt kuttet i prosjektet, og vil derfor ikke anbefale ytterligere forenklinger i prosjektet som lå til grunn for kostnadsrammen på 37,0 mill. kroner.

Kultur- og kirkedepartementet vil dekke inn merbehovet i 2008 for byggeprosjektet Østsamisk museum med tilsvarende mindrebehov til oppfølgingen av tiltak i garantiperioden for byggeprosjektet Hålogaland Teater.