Statoil skrinlegger Alberta oljesandprosjekt

Økte kostnader og problemer med å få olje til markedet gjør prosjekter mindre levedyktig.

Statoils hovedkontor på Forus utenfor Stavanger

Statoil stopper oljesandprosjektet i Alberta i Canada. 70 ansatte mister jobben som følge av dette. På bildet Statoils hovedkontor.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

På grunn av økte kostnader har Statoil annonsert at de vil utsette oljesandprosjektet verdt flerfoldige milliarder i nærheten av Fort McMurray, Alta, i Alberta regionen i Canada.

Statoil har besluttet å utsette den tidligere planlagte utbyggingen av Corner-feltet i oljesandprosjektet Kai Kos Dehseh (KKD), skriver Statoil i en pressemelding.

− Kostnader til arbeidskraft og materialer har fortsatt å øke de siste årene, og motarbeider lønnsomheten i nye prosjekter. Problemer med markedstilgang spiller også en rolle, blant annet begrenset tilgang på rørledninger, som påvirker prisene på Alberta-olje negativt, gir press på marginene og gjør det vanskelig å oppnå en bærekraftig økonomisk avkastning. Beslutningen er i samsvar med Statoils strategi om å prioritere kapital til de mest konkurransedyktige prosjektene i sin omfattende globale portefølje, og er også i tråd med vår trinnvise tilnærming til oljesand, sier Tungesvik.

70 ansatte mister jobben

Corner-prosjektet blir utsatt i minst tre år. Som en følge av denne beslutningen ventes det en nedbemanning på om lag 70 ansatte.

Statoil gikk inn i Kai Kos Dehseh gjennom oppkjøpet av North American Oil Sands Corporation i 2007, og i 2011 kjøpte det thailandske selskapet PTTEP en andel på 40 % i KKD for et kontant vederlag på 2,28 milliarder USD. Tidligere i år gjorde Statoil en bytteavtale med PTTEP, der Statoil fikk 100 % andel i Leismer og Corner, mens PTTEP fikk 100 % eierandel i områdene Thornbury, Hangingstone og South Leismer.

Beslutningen har ingen konsekvenser for Leismer-prosjektet, som er i produksjon og har en driftskapasitet på 20.000 fat per dag. Leismer-prosjektet er basert på SAGD-teknologi (dampinjisering) i utviklingen av KKD-feltet. I august ble brønnområde nr. 5 satt i drift, og det pågår arbeid for boring av ytterligere tilleggsbrønner.