NRK Meny
Normal

Statens vegvesen prioriterer ikke livsfarlig skolevei

I Tysfjord venter små barn på skolebussen mens vogntog dundrer forbi i 80 kilometer i timen. Men Statens vegvesen prioriterer ikke gang- og sykkelvei langs denne strekningen.

Demonstrasjon farlig skolevei - Ketil Solvik-Olsen

I slutten av november i fjor gikk 60 personer i fakkeltog langs veien der små barn venter på skolebussen. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (til høyre)

Foto: FREDRIK VARFJELL / NTB SCANPIX / IDAR KINTEL / NRK

– I Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2014-2017, som er en konkretisering av de første fire årene av Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP), beskrives de tiltakene Statens vegvesen mener bør prioriteres innenfor tildelte rammer. Her er ikke den aktuelle strekningen på riksvei 827 prioritert.

Det skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i et brev til stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik, som i desember i fjor spurte samferdselsministeren om når forbedringene langs denne strekningen er tenkt utført.

Kjell Idar Juvik

Stortingsrepresentant for Nordland Kjell-Idar Juvik (Ap) er ikke fornøyd med svaret fra samferdselsministeren.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell

Men stortingsrepresentant Juvik er ikke fornøyd med svaret.

– Situasjonen har endret seg de siste årene med at trafikken har økt, og nå jobber man for å øke trafikken enda mer langs denne veien med mye tungtrafikk.

Anbefalt strekning for tungtrafikk

Hver morgen står små barn langs veikanten i Tysfjord og venter på skolebussen – mens vogntogene dundrer forbi i 80 kilometer i timen. Veistrekningen mangler gang- og sykkelvei.

Statens vegvesen anbefaler tunge kjøretøy å benytte seg av denne veistrekningen fremfor å kjøre langs E6.

Ikke fornøyd

Stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik mener at man kan benytte seg av de såkalte RDA-midlene (Regional differensiert arbeidsgiveravgift), som skal benyttes til tiltak som reduserer transportkostnadene for næringsvirksomhet som bruker veg.

Men bruken av disse midlene for 2015 er allerede bestemt, opplyser samferdselsministeren.

– For 2015 er midlene allerede fordelt etter dialog med næringslivet og fylkeskommunene. Fordelingen innebærer dessuten at midlene i 2016 allerede er bundet opp til å videreføre de tiltakene som startes opp i 2015, skiver Ketil Solvik Olsen til Juvik.

Nå pågår arbeidet med neste nasjonal transportplan-periode og tilhørende handlingsprogram, opplyser samferdselsministeren.

– Jeg legger til grunn at Statens vegvesen vil vurdere prosjektet i den forbindelse.