Hopp til innhold

Staten vil kreve at reineiere selv betaler tvangstellingen

Hvor stor regningen til reineierne fra Karasjok blir, jobber staten fortsatt med å finne ut av. Samtidig er både Regjeringsadvokaten og Riksrevisjonen koblet inn i saken.

18,2 millioner kroner kostet tvangstellingen av flokken i Norges største reinbeitedistrikt.

Dette skjedde fra januar til mars i år, og den ble gjennomført av Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

I hele høst har jurister fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) og statsforvalteren jobbet med en plan for hvordan reineierne i reinbeitedistrikt 13 – Lágesduottar, skal betale for merutgiftene staten fikk.

Sabotasje fra noen av distriktets reineiere, manglende medvirkning og høyt konfliktnivå er noen av årsakene til at tvangstellingen ble adskillig dyrere enn beregnet, hevder statsforvalteren i en rapport.

Dette er også en del av grunnlaget til staten å fremme såkalt regresskrav.

Les også: Brukte 12,2 millioner kr på reintellere: – Vi har måtte strekke oss langt med å lønne folk

Reintelling i distrikt 13
Reintelling i distrikt 13

– Staten har ikke bare en rett

LMD har gitt klar beskjed om regresskravet.

I et brev fra 20. september i år skriver departementet:

«Staten har ikke bare en rett, men også en plikt til å gjennomføre en prosess for en tilbakebetaling av statens merutgifter ved tvangstellingen.»

NRK har snakket med lederen for reinbeitedistrikt 13, Geir Ánde Anti Gaup (35). Han ønsker ikke å kommentere statens prosess.

– Vi har ikke hørt noe om dette. Først må vi jo få se eventuelle krav før jeg kan si noe, sier han.

Lágesduottar er Norges største reinbeitedistrikt.

Reinbeitedistrikt 13 Lágesduottar

Øvre fastsatt reintall er 10.000. Det samlede offisielle tallet som alle reineierne selv har oppgitt, viser 11.755 (pr. 31.3.21).

Resultatet fra tvangstellingen i mars 2022 viste at det var 15.071 rein.

Distriktet har 19 siidaandeler. Til sammen utgjør dette 99 personer.

Reinbeitedistrikt 13 - Lágesduottar, har vår-, sommer og høstområde på Ifjordfjellet og indre del av Nordkinnhalvøya (markert med rød grense).

Vinterbeitene ligger i Karasjok (markert med blå grense).

Statsforvalteren i Troms og Finnmark opplyser i en e-post til NRK at arbeidet deres ikke blir ferdig før jul.

– Tellingen var omfattende og komplisert og det tar derfor tid å gå gjennom både de økonomiske sidene og tidsbruken knytta til denne tellingen. Det er i alles interesse at dette blir gjort grundig og korrekt, skriver kommunikasjonsrådgiver Jan Harald Tomassen hos statsforvalteren til NRK.

Han kan verken bekrefte eller avkrefte størrelsen på regresskravet.

– Det er fordi etterarbeidet som sagt ikke er sluttført, skriver han.

Bedt om bistand fra Regjeringsadvokaten

NRK kjenner til at Regjeringsadvokaten har fått anmodning fra LMD om bistand for en «vurdering av prosessrisiko».

– At Regjeringsadvokaten er inne i bildet og vurderer er helt naturlig og slett ikke uvanlig. Dette er for å vurdere de juridiske sidene i saken – også med tanke på om et regresskrav skulle bli avvist av mottakerne, skriver kommunikasjonsrådgiver Tomassen.

Tvangstellingen kostet sju ganger mer enn staten hadde beregnet i utgangspunktet.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) beklaget dette.

– Sånne overskridelser skal ikke skje. Det vil bli meddelt klart og tydelig til statsforvalter, sa hun til NRK i høst.

Landbruks- og matminister Sandra Borch besøkte reindriftssamer i Ildgruben, Nordland.

MINISTER: Landbruks- og matminister Sandra Borch har ansvaret for reindriftsnæringen.

Foto: Frank Nygård / NRK

Riksrevisjonen vurderer

Statsråden ga uttrykk for at budsjettoverskridelsene var altfor store.

I et svar fra LMD – formidlet via statsforvalterens kommunikasjonsrådgiver – framkommer det at Riksrevisjonen også er koblet inn i saken.

– Riksrevisjonen har fått en orientering om budsjettoverskridelsene. Det vil bli opp til Riksrevisjonen å vurdere om det har skjedd brudd på økonomiregelverket i forbindelse med reintellingen i distrikt 13, svarer LMD til NRK.

Les også: Brukt 12 millioner kroner på reintelling – nå truer Staten med å anmelde reineiere

Korte nyheter

 • Truet syriske barn med øks

  En mann i 40-årene står tiltalt for grove trusler mot tre syriske barn. Den groveste trusselen skjedde i 2021 da han gikk mot barna med øks og ropte rasistiske utsagn. Ifølge tiltalen i Vestre-Finnmark tingrett har mannen truet barna flere ganger.

  Vestre Finnmark tingrett i Alta
  Foto: André Bendixen / NRK
 • Dán jagáš Gollegiehta vuoitit 

  Heahtá Márjjábeivviid njoarostangilvvut čohkkejedje njoarosteaddjiid miehtá Sámi Heahtá márkanii mannan vahkkoloahpa. Dán jagáš Gollegiehta njoarostangilvvu vuittiiga Elli-Saara Äärelä ja Mikkel Andreas Eira, čállá Yle Sápmi.

  Dá bohtosat:

  Nissonat

  1. Elli-Saara Äärelä, Sallevárri, Suopma, 3,08

  2. Elene-Anne Sara, Sallevárri, Suopma, 5,37

  3. Kirsti Monica Eira, Favrrosorda, Norga, 5,41

  Dievddut

  1. Mikkel Andreas Eira, Lákkonjárga, Norga, 1,43

  2. Niko Näkkäläjärvi, Neakkil, Suopma, 2,19

  3. John Inge Eira, Lákkonjárga, Norga, 3,59

  Elli-Saara Äärelä ja Mikkel Andreas Eira leaba Gollegiehta njoarostangilvvu vuoitit.
  Foto: Marianne Ketola / Yle
 • Dál geasset gánnihivččii bargat Davvi-Norggas 

  Máŋga Davvi-Norgga gieldda fáluhit nuvttá ássama, mátkedoarjaga ja lassi ruhtaovdamuniid vai fidnešit geassebargiid.

  Diibmá lei stuorra sadjásašbargiváili máŋga gielddas.

  Dáid sierra doaibmabijuin sávvet gielddat háhkat eanet geassebargiid dearvvašvuođasuorgái.

  Helsepersonell med båre
  Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com