Staten Norge får samisk navn

Regjeringen skal utrede offisielle samiske navn og offisielt kvensk navn på staten Norge, skriver Ságat. Selv om det allerede finnes samiske og kvenske navn for Norge, er ingen av disse offisielle per nå. I tillegg skal det foreslås retningslinjer for offentlig bruk av navnene, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i et brev til Sametinget.