Normal

Staten vil overvåke ustabil trekant

Staten kan overta hele regninga på overvåking av fjellet som Nordnesfjellet. Delen av fjellet, som ser ut som en ustabil trekant, heter Jettan – den er i ferd med å løsne.

Nordnesfjellet

Nordnesfjellet overvåkes 24 timer i døgnet. Staten kan nå ta på seg kostnaden av den dyre overvåkningen.

Foto: Ørjan Bertelsen / Nordnorsk fjellovervåking

Nordnesfjellet – av noen også på spøk kalt «dødsøyet» – for det er ikke et spørsmål om hvis – men når – fjellet detter i havet.

Hvert år nærmer fjellet seg havet med 4-5 cm og blir derfor overvåket 24 timer i døgnet året rundt.

Tatt opp saken i Stortinget

Overvåkningen fører med seg store kostnader for Troms fylkeskommune, og kommunene Storfjord, Lyngen og Kåfjord.

En stortingsrepresentant har derfor tatt opp saken i Stortinget.

Det var sist onsdag stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen tok opp saka om Staten er villig til å overta overvåkingsprosjektet Åkernes Tafjord og Nordnorsk Fjellovervåking i Stortingets spørretime.

Kommunene sparer penger

I dag er Storfjord, Lyngen og Kåfjord med på å finansiere driften av overvåking av Nordnesfjellet i Kåfjord. I tillegg har Troms fylkeskommune vært med på delfinansiere overvåkingen. Nå forhandles det for at Staten kan overta hele prosjektet.

Bjørn Inge Mo

Kåfjord-ordfører Bjørn Inge Mo sier det vil være en lettelse dersom Staten tar over regningen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK-Sapmi

De tre kommunene har hatt utgifter på mellom 700.000 til en million kroner i året til drift av Nordnorsk Fjellovervåking.

Ordfører i Kåfjord, Bjørn Inge Mo sier at dette vil være en lettelse for kommunen, da de allerede sliter økonomisk.

Ser en løsning nå

Stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen (Ap) sier at hun har fulgt saka tett, og er glad for at det nå ser ut til å bli en løsning om overvåking av Nordnesfjellet.

– Det var viktig å ta dette opp i Stortingets spørretime sist onsdag, da det var vi som startet med dette arbeidet under den rødgrønne regjeringa, sier Knutsen til Framtid i Nord avisa.

Knutsen stilte spørsmål til statsråd Anders Anundsen. Anundsen svarte at det er tatt initiativ til å gjøre ferdig forhandlingene med eierkommunene i Åkenes Tafjord IKS og Nordnorsk Fjellovervåking. Man tar sikte på innlemme overvåkingsvirksomheten i Norges Vassdrags- og energidirektoratet sa Anundsen.

Kan gi mer kunnskap

Ordfører i Kåfjord, Bjørn Inge Mo sier at dette er positivt når det gjelder å bygge opp den statlige kompetansen og videreutvikling av fjellovervåking.

Hør intervju med Bjørn Inge Mo: