NRK Meny
Normal

Drømmen om et samisk kulturhus

Staten bør ta ansvar for et eget samisk kulturhus i Oslo, mener Arve Nordland. Men det er ikke aktuelt, er beskjeden fra departementet.

Oslo

Oslo rommer mange flotte kulturbygg, slik som Operaen i Bjørvika. Men et samisk kulturhus finnes ennå ikke.

Foto: Meek, Tore / SCANPIX

Arve Nordland

Arve Nordland mener staten må ta ansvar for å realisere et samisk kultursenter i Oslo, som skulle fungert som et utstillingsvindu for det samiske.

Foto: Privat

– Samisk kultur trenger et eget hus i norges hovedstad, og dette bør være et statlig ansvar å realisere, mener leder Arve Nordland i foreningen Samisk Hus i Oslo.

Samisk Hus i Oslo har siden oppstarten i 2004 blitt drevet av tre samiske organisasjoner, men nesten like lenge har drømmen om et eget samisk kulturhus i Oslo eksistert i det samiske bymiljøet.

Årlig mottar foreningen driftstilskudd fra Oslo kommune og Sametinget, i år var støtten på tilsammen 454.000 kroner.

Men selv om de faktiske bevilgningene ikke rekker til et helt kulturhus, er ambisjonene likevel å realisere et samisk kulturhus i Oslo innen fem år.

Som et ledd i planen om å endelig få til et samisk kulturhus, vedtok foreningen Samisk Hus i Oslo å bli en stiftelse. Foreningen har invitert både Sametinget, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune til å bli med i denne. Sametinget har sagt ja til å bli med i stiftelsen, men Oslo kommune sier nei.

Akershus fylkeskommune har ennå ikke behandlet saken, men Arve Nordland sier at de allerede fra administrativt hold har fått signaler om at det vanskelig lar seg gjøre da fylkeskommunen har dårlige erfaringer med dette fra tidligere.

Sametingets ansvar

Og siden regionale og kommunale myndigheter ikke er villige til å realisere et samisk kulturhus, ber Arve Nordland nå staten om hjelp.

Det er heller ikke mulig, opplyser sameministerens departement.

– De statlige midlene til samiske kulturhus kanaliseres via rammebetingelser som vi bevilger til Sametinget. Det vanligste er at samiske kulturhus finansieres gjennom samarbeid med kommuner og fylkeskommuner, og Sametinget, sier statssekretær Tone Toften i Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Arve Nordland tror ikke at Sametinget alene kan realisere dette.

– Problemet med dette er jo at Sametinget får begrensede midler i statsbudsjettet. Det er andre kulturhus i Sápmi som står foran oss i køen, og vi kan ikke forvente at Sametinget vil prioritere et samisk hus i Oslo med det første.

– Må få på plass samarbeid

Tone Toften

Statssekretær Tone Toften (Ap).

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Statssekretær Tone Toften er ikke fornøyd med at Oslo kommune ikke prioriterer et slikt samisk kultursamarbeid som man ser ellers i hele landet.

Samiske språk- og kultursentre i Porsanger i Finnmark, Ullsfjorden og Várdobáiki i Troms er eksempler på slike kommunale- og fylkeskommunale samarbeid. Statssekretæren kan bare oppfordre Oslo kommune og Akershus fylkeskommune til å se på saken på nytt igjen.

– Samisk Hus i Oslo har gjort et godt forarbeid. Nå må man søke å få på plass et godt samarbeid mellom Sametinget, lokale og regionale myndigheter slik at man får på plass et godt opplegg også i Oslo, sier Tone Toften.

Forbyr stiftelsessamarbeid

Hallstein Bjercke

Byråd Hallstein Bjercke kan ikke hjelpe Oslo-samene.

Foto: NRK

Men en samarbeid som baserer seg på en stiftelse, kan ikke kommunen være med på.

Bystyrets reglement forbyr nemlig det, skriver byråden for kultur- og næring, Hallstein Bjercke, i en e-post til NRK Sápmi.

– Begrunnelsen for at kommunen ikke skal være med i stiftelser eller sitte i styrene i kulturinstitusjoner, er både for at disse skal være uavhengige av kommunen, og for å unngå at kommunen får et habilitetsproblem når søknader om tilskudd skal vurderes, skriver Bjercke.

Byråd Hallstein Bjercke skriver videre at et eget samisk kulturhus i Oslo vil være et gledelig tilskudd i byen, som han definerer som en «kulturby».

– Byrådet vil selvsagt i kommende år vurdere hvordan kommunen best kan bidra til et slikt hud, på samme måte som man vurderer alle de andre gode kulturtiltakene i byen.

Fortsatt driftsstøtte

Videre heter det i e-posten at Oslo kommune er i en trang økonomisk situasjon, noe som merkes i budsjettforslaget for 2012.

– Det foreslås kutt på de aller fleste områder, men støtten til foreningen Samisk Hus i Oslo på 200.000,- foreslås imidlertid videreført. En spesiell ekstrabevilgning er det dessverre lite realistisk å få til i dagens situasjon.

Fra regjeringens side er det heller ikke aktuelt å gå inn med ekstrabevilgninger.

– Fra statens side kan man gi tilskudd til utredninger i en forprosjektfase, og det har man også gjort i prosjektet Samisk Hus i Oslo for en del år siden. Det er derfor ikke aktuelt å gå inn med nye planleggingsmidler, sier statssekreæt Tone Toften i Fornyings- og administrasjonsdepartementet.