Starter storkontroll

Fra og med i dag starter Statens vegvesen en storkontroll av beltebruk på busser i hele Nord-Norge. Folk blir stadig flinkere, men det er fortsatt et stykke igjen før vi har tatt med oss de gode vanene fra bilen, sier kampanje-koordinator Ann Synnøve Elvevoll. Statens vegvesen vil særlig sjekke beltebruk på strekninger der fartsgrensen er over 60 kilometer i timen.