Starter privatskole for å sikre bygdas fremtid

Den kommunale skolen på Storjord i Tysfjord er truet av nedleggelse. Nå vil lokalbefolkningen ha kontroll på situasjonen.

Leif Harald Olsen foran tavla på skolen

Leif Harald Olsen er hentet inn som vikar for å løse lærermangelen ved Storjord ungdomstrinn denne høsten.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– For Storjord-samfunnet er det viktig å ha en sikkerhet for at vi både har skole og barnehage i bygda.

Det sier politiker (Sp) og lærer Leif Harald Olsen, som er med i en midlertidig gruppe som skal jobbe med å etablere en privatskole på Storjord i Tysfjord.

– Det er en av de viktigste tingene for å ha et livskraftig lokalsamfunn, mener han.

Nå har Olsen innkalt til møte 9. november for å etablere organisasjonen Storjord Montessori-skole, som skal drive privat skole fra 1. til 10. klassetrinn.

Storjord oppvekstsenter i Tysfjord bak et gjerde

Storjord oppvekstsenter har i mange år vært truet av nedleggelse.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Truet av nedleggelse

Bakgrunnen er årelang diskusjon blant politikere om skolen med 18 elever bør legges ned, men ikke minst høstens storm om den kommunale skolen i bygda.

I august, like før skolestart, vedtok administrasjonen i Tysfjord å midlertidig legge ned Storjord oppvekstsenter på grunn av en påstått lærermangel og flytte elevene til en annen skole. Det ble starten på en langvarig konflikt som endte med at foreldre tok elever ut i streik og underviste de hjemme.

Først fikk kommunen, med foreldrene i spissen, tak i lærere for å drive 1.–7. klasse. Og mandag i forrige uke startet skolen opp igjen også for ungdomsskoleelevene, uten at ordfører og rådmann hadde godkjent oppstarten.

– Må ha trygghet

Målet med å etablere en privatskole er å få en sikker skole så folk vet at det er trygt og godt å bo her, poengterer Leif Harald Olsen.

– Vi trenger arbeidskraft her. Men har vi verken skole eller barnehage å tilby så er det vanskelig å rekruttere nye folk.

Han understreker at det er en lang prosess å starte privatskole.

– Vi regner med å være i gang høsten 2018.