Hopp til innhold

Starter privatskole for å sikre bygdas fremtid

Den kommunale skolen på Storjord i Tysfjord er truet av nedleggelse. Nå vil lokalbefolkningen ha kontroll på situasjonen.

Leif Harald Olsen foran tavla på skolen

Leif Harald Olsen er hentet inn som vikar for å løse lærermangelen ved Storjord ungdomstrinn denne høsten.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– For Storjord-samfunnet er det viktig å ha en sikkerhet for at vi både har skole og barnehage i bygda.

Det sier politiker (Sp) og lærer Leif Harald Olsen, som er med i en midlertidig gruppe som skal jobbe med å etablere en privatskole på Storjord i Tysfjord.

– Det er en av de viktigste tingene for å ha et livskraftig lokalsamfunn, mener han.

Nå har Olsen innkalt til møte 9. november for å etablere organisasjonen Storjord Montessori-skole, som skal drive privat skole fra 1. til 10. klassetrinn.

Storjord oppvekstsenter i Tysfjord bak et gjerde

Storjord oppvekstsenter har i mange år vært truet av nedleggelse.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Truet av nedleggelse

Bakgrunnen er årelang diskusjon blant politikere om skolen med 18 elever bør legges ned, men ikke minst høstens storm om den kommunale skolen i bygda.

I august, like før skolestart, vedtok administrasjonen i Tysfjord å midlertidig legge ned Storjord oppvekstsenter på grunn av en påstått lærermangel og flytte elevene til en annen skole. Det ble starten på en langvarig konflikt som endte med at foreldre tok elever ut i streik og underviste de hjemme.

Først fikk kommunen, med foreldrene i spissen, tak i lærere for å drive 1.–7. klasse. Og mandag i forrige uke startet skolen opp igjen også for ungdomsskoleelevene, uten at ordfører og rådmann hadde godkjent oppstarten.

– Må ha trygghet

Målet med å etablere en privatskole er å få en sikker skole så folk vet at det er trygt og godt å bo her, poengterer Leif Harald Olsen.

– Vi trenger arbeidskraft her. Men har vi verken skole eller barnehage å tilby så er det vanskelig å rekruttere nye folk.

Han understreker at det er en lang prosess å starte privatskole.

– Vi regner med å være i gang høsten 2018.

Korte nyheter

 • Zaniar Matapour (42) áššáiduhtton goddimis ja terrordagus

  Son lea dovddus politiijaide ja sii dutket dál lea go son radikaliserejuvvon daid maŋimuš jagiidgis. Matapouras lea guhkes duogáš mii guoská veahkaválddálašvuhtii ja áitagiidda.

 • PST: – Ekstremistalaš isláma terrordahku

  PST ávvoštallá báhččimiid Oslos ektremistalaš isláma terrordahkun.

  Nu dadjá PST- hoavda Roger Berg preassakonferánssas odne dii 1400.

  PST maid lokte terrorvara Norggas buot bajimus dássái mii lea erenoamáš terror vára.

  – Dáppe lea leamaš terrorakšuvdna, ja dál lea ain eahpesihkkaris terrordilálašvuohta. Dan dihte loktet terrorvára Norggas, dadjá Berg.

  Son gohčoda bahčimiid mannan ija issoras vahágis dáhpáhussan.

  – Min jurdagat leat oapmahaččaid ja sin luhtte geasa dat dáhpáhus lea čuohcan, dadjá Berg.

  Roger Berg, PST
  Foto: Øyvind Bye Skille / NRK
 • Alta Pride avlyser

  Alta Pride har avlyst sitt arrangement lørdag som følge av skytingen i Oslo. Det skriver iFinnmark. Arrangementet skulle vært en del av en sommerfest, men styret i Alta Pride skriver at hendelsen i Oslo gjør det vanskelig.