Starter med presidentduell

Tirsdag møtes Egil Olli (Ap) og Aili Keskitalo (NSR) til den første av tre dueller i NRK Sámi Radio. Sametingsvalgkampen vil prege sameradioens sendinger og på nett fra neste uke.

Egil Olli og Aili Keskitalo
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi ønsker å få fram hva som er den store forskjellen mellom de to store partiene på Sametinget. Disse to har jo siden starten i 1989 vært premissleverandørene for samepolitikken, sier prosjektleder Thor Thrane i NRK Sámi Radios valgredaksjon.

Tirsdag 25. august klokken 16.10 på NRK P2 er den første radioduellen mellom Olli og Keskitalo. De to møtes igjen torsdag 10. september på samme kanal til samme tid.

Fem TV-sendinger

TV-sendingene om sametingsvalget åpner også med presidentkandidatene. Det skjer tirsdag 1. september klokken 22.30 på NRK2. Hovedtemaet er Sametingets rolle og samisk selvbestemmelse. Programleder er Berit Randi Nystad.

Berit Nystad

Berit Nystad er programleder i TV-sendingene.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Ettersom vi bare har fire TV-sendinger før valget, blir det fokus på temaer med påfølgende debatter i studio. Vi skal ikke ha tradisjonelle utspørringer av partilederne, forklarer prosjektleder Thrane.

Den femte sendingen skal utelukkende handle om valgresultatet. Denne sendes på NRK1 klokken 17.25.

Tolv radiosendinger

I radioen blir det tolv sendinger. Samtlige er klokken 16.10. I neste uke er det tre sendinger, men fra 31. august blir det valgsendinger hver dag.

Nils Henrik Måsø

Nils Henrik Måsø er programleder i radioen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– I disse sendingene kommer vi inn på flere emner, og flere av partiene som stiller lister, deltar i sendingene. Også her ønsker vi å få fram forskjellene mellom partiene og hvordan disse ønsker at hverdagen skal bli for samene, sier Thrane.

På nettet blir temaene som diskuteres i radio- og tv-sendingene, fulgt opp og bli utdypet. I tillegg lages det nyhetssaker fra valgkampen.

Fra nrk.no/sami er det direkte link til samtingsvalgsiden VELG! 09.

Bakgrunn og debatt på nett

– Her vil brukerne kunne si sin mening om de forskjellige temaene som publiseres. Selvsagt ønsker vi at politikerne også går inn og kommenterer innleggene fra velgerne. Vi ønsker selvsagt friske debatter på nett, men ber folk være saklige og poengterte. Politikk dreier seg også om personer, men jeg håper debatantene ikke kommer med sjikane, anmoder prosjektlederen i NRK Sámi Radio.

Han viser også til at det allerede ligger svært mye bakgrunns- og faktainformasjon på nettsidene.

– Jeg er sikker på at mye av det velgerne lurer på, finnes på våre nettsider, sier Thrane.

Tre folkemøter på DAB-radio

Tre folkemøter arrangeres i regi av valgredaksjonen. Disse sendes på DAB-kanalen og på nrk.no/sami-nettside. Første møte er i Skånland 27. august, andre i Kvalsund 3. september og siste i Kautokeino 10. september. Alle sendingene starter klokken 19.30 og varer fram til klokken 21.

– Møtet i Skånland og Kvalsund foregår på norsk. Dette vil være en mulighet for kandidatene som ikke behersker samisk muntlig til å delta, sier Thor Thrane som er programleder for disse sendingene.