Hopp til innhold

Starter med presidentduell

Tirsdag møtes Egil Olli (Ap) og Aili Keskitalo (NSR) til den første av tre dueller i NRK Sámi Radio. Sametingsvalgkampen vil prege sameradioens sendinger og på nett fra neste uke.

Egil Olli og Aili Keskitalo
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi ønsker å få fram hva som er den store forskjellen mellom de to store partiene på Sametinget. Disse to har jo siden starten i 1989 vært premissleverandørene for samepolitikken, sier prosjektleder Thor Thrane i NRK Sámi Radios valgredaksjon.

Tirsdag 25. august klokken 16.10 på NRK P2 er den første radioduellen mellom Olli og Keskitalo. De to møtes igjen torsdag 10. september på samme kanal til samme tid.

Fem TV-sendinger

TV-sendingene om sametingsvalget åpner også med presidentkandidatene. Det skjer tirsdag 1. september klokken 22.30 på NRK2. Hovedtemaet er Sametingets rolle og samisk selvbestemmelse. Programleder er Berit Randi Nystad.

Berit Nystad

Berit Nystad er programleder i TV-sendingene.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Ettersom vi bare har fire TV-sendinger før valget, blir det fokus på temaer med påfølgende debatter i studio. Vi skal ikke ha tradisjonelle utspørringer av partilederne, forklarer prosjektleder Thrane.

Den femte sendingen skal utelukkende handle om valgresultatet. Denne sendes på NRK1 klokken 17.25.

Tolv radiosendinger

I radioen blir det tolv sendinger. Samtlige er klokken 16.10. I neste uke er det tre sendinger, men fra 31. august blir det valgsendinger hver dag.

Nils Henrik Måsø

Nils Henrik Måsø er programleder i radioen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– I disse sendingene kommer vi inn på flere emner, og flere av partiene som stiller lister, deltar i sendingene. Også her ønsker vi å få fram forskjellene mellom partiene og hvordan disse ønsker at hverdagen skal bli for samene, sier Thrane.

På nettet blir temaene som diskuteres i radio- og tv-sendingene, fulgt opp og bli utdypet. I tillegg lages det nyhetssaker fra valgkampen.

Fra nrk.no/sami er det direkte link til samtingsvalgsiden VELG! 09.

Bakgrunn og debatt på nett

– Her vil brukerne kunne si sin mening om de forskjellige temaene som publiseres. Selvsagt ønsker vi at politikerne også går inn og kommenterer innleggene fra velgerne. Vi ønsker selvsagt friske debatter på nett, men ber folk være saklige og poengterte. Politikk dreier seg også om personer, men jeg håper debatantene ikke kommer med sjikane, anmoder prosjektlederen i NRK Sámi Radio.

Han viser også til at det allerede ligger svært mye bakgrunns- og faktainformasjon på nettsidene.

– Jeg er sikker på at mye av det velgerne lurer på, finnes på våre nettsider, sier Thrane.

Tre folkemøter på DAB-radio

Tre folkemøter arrangeres i regi av valgredaksjonen. Disse sendes på DAB-kanalen og på nrk.no/sami-nettside. Første møte er i Skånland 27. august, andre i Kvalsund 3. september og siste i Kautokeino 10. september. Alle sendingene starter klokken 19.30 og varer fram til klokken 21.

– Møtet i Skånland og Kvalsund foregår på norsk. Dette vil være en mulighet for kandidatene som ikke behersker samisk muntlig til å delta, sier Thor Thrane som er programleder for disse sendingene.

Korte nyheter

 • Biden vil ha ny debatt med Trump

  President Joe Biden sier han vil møte Donald Trump til ny debatt i september.

  Biden har fått massiv kritikk fra sine egne etter at han gjorde en elendig figur i debatten mot Trump i slutten av juni.

  Mange har sagt at den 81 år gamle presidenten er for gammel og bør trekke seg, men Biden nekter.

  Det var i et intervju med TV-kanalen NBC som ble sendt i natt at Biden sa at han var klar for en ny debatt til høsten.

 • Daelie jienebh maehtieh elbïjlem noerhtesne nuhtjedh

  75 prosenth jienebh spaajhtelaaderh Romsesne dan jaepien båateme. Daelie maahtah elbïjlem 212 ovmessie sijjine laadedh. Lea 121 jienebh goh snjaltjen dæjman.

  Finnmarksne laadesïjjieh 37 prosentine læssanamme, menh annje tjïelte mij vaenemes stasjovnh utnieh. Sisdajven tjïelte 1334 stasjovnh åtna.

  – Stoerre ulmie åtna. Almetjh mij elbïjle vuejieh Noerhte-Nöörjesne buerie nuepie åadtjoeh, juktie maehtieh elbïjle goh sïejhme bïjlem nuhtjedh, gaskesadtemeåejvie Elbïjleforenigsne, Unni Berge jeahta.

  Ladestasjon Sommarøy

  Stor økning av elbilladere i nord: – Kan bruke elbilen som en helt vanlig bil

  Ingen fylker har større økning av nye hurtigladestasjoner enn Troms.

 • DSB øker beredskapen for skogbrann i Nord-Norge

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har besluttet å sette ekstra skogbrannhelikopter i Tromsø fra tirsdag til torsdag.

  Statens skogbrannhelikopter er normalt i beredskap fra 15. april og til 15. august, skriver DSB på sin nettside.

  I perioden 16.- til 18. juli har DSB besluttet å sette ekstra beredskap utover den faste beredskapen med skogbrannhelikopteret som er plassert på Torp.

  Skogbrannhelikopter kan tilkalles til branner som er kritiske, og har stort potensial for spredning. DSB oppfordrer brann- og redningsvesenet om å være oppmerksom på faren for skog-, lyng- og krattbrann, og be om støtte fra skogbrannhelikopter tidlig i et brannforløp.

  (©NTB)