Starter med kvensk språkdusj

Kåfjord kommune I Troms, vil nå starte med kvensk språkdusj i barnehagene i kommunen. Fra før har Nordreisa gjennomført dette slik at ungene kan være med på å ta tilbake det utryddingstruede språket. Kåfjord har søkt om støtte fra blant annet Troms fylkeskommune til å starte språkdusj. Prosjektleder Line Evensen mener det er viktig slik at språket ikke dør ut