Starter opp mastergradsstudie i duodji

Samisk høgskole har fått godkjent søknaden om et mastergradsstudie i duodji. Studiet er planlagt å starte høsten 2012.

Diehtosiida

Neste år kan man ta mastergradstudie i duodji ved Samisk høgskole i Kautokeino.

Samisk høgskole har i lengre tid jobbet med å få akkreditert et masterstudie i duodji.

Nylig vedtok NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) at studiet blir akkreditert, dermed kan et mastergradsstudium starte opp allerede i 2012, skriver høgskolen i en pressemelding.

– Første i sitt slag

Duodjeprofessor Gunvor Guttorm

Gunvor Guttorm ble i fjor ansatt ved høgskolen som historiens første duodji-professor.

Foto: Samisk høgskole

Tidenes første duodji-professor, Gunvor Guttorm, sier dette vil få stor betydning for det tradisjonelle samiske håndverket:

– Dette blir det første mastergradsstudiet som er basert på duodji og dermed blir et rent duodji fag. Mastergradsstudiet betyr at vi kan jobbe enda mer grunnleggende med duodji, vi kan fordype oss i enkelte emner, jobbe med utviklingsarbeid og systematisere den kunnskapen.

– Trolig vil også duodjinæringen se nytten av et slikt studium siden det fortsatt er mye som ikke er forsket og forklart, sier professor i duodji Gunvor Guttorm.

Styrker selvbestemmelsen

Guttorm tror også at et mastergradstudie ved Samisk høgskole, vil bidra til å styrke selvbestemmelsen innen duodji.

Duodjimiljøet vil da selv få muligheten til å stå for utviklingen, og på den måten også styrke spesial kompetansen i faget.

–Ett skritt nærmere målet

Maren Palismaa

Høgskolens direktør Maren Palismaa jubler over høgskolens andre mastergradsstudium.

Foto: Privat

Direktør ved Samisk høgskole, Maren Palismaa, sier det nye mastergradsstudiet er et viktig skritt i retning av å høyne høgskolens offisielle status:

– Vi er veldig glad for akkrediteringen og jeg vil først og fremst takke alle de som har jobbet med denne søknaden.

– Et mastergradsstudium er med på å styrke statusen til duodji og tradisjonell kunnskap og på den måten og også løfte fram duodji. Når vi nå starter opp vårt andre mastergradsstudium kommer vi også nærmere målet vårt om å bli en vitenskapelig høgskole, sier direktør Maren Palismaa.