Stanser ikke mineralletingen

Reindriften nådde ikke frem med sine argumenter om stans av mineralleting i Kvalsund.

Mineralleting i Kvalsund
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det skriver Finnmark Dagblad i dag.

I et ferskt vedtak har Næringsdepartementet avslått en klage fra Reinbeitedistrikt 22, som ikke ønsker at det letes etter mineraler i Kvalsund. Vedtaket er endelig.

Les også: – Finner vi mye gull, kommer jeg og danser gulldans med deg Mikkel

Betent sak

Mineralletingen i Kvalsund og reindriftens rett til beiteland har vært en betent sak den siste tiden. Konflikten har vært tydelig, og politikere har engasjert seg i saken. Blant annet har SVs Olav Gunnar Ballo kommet med sterke angrep mot reindriften.

Oanehaččat

  • Bargoeallinrihkolašvuođa vuostá

    Tromsa gielda áiggu bargagoahtit lobihis bargoeallinrihkolašvuođa vuostá. Ikte vuolláičálle sii ovttasbargošiehtadusa Skatt Nordain, mii rahpá ahte lobihisvuođat maid hálddahussuorgi fuomáša huksenprošeavttain sáhttá raporterejuvvot bargoaddái. Huksensuorgi lea vuoruhuvvon, ja dál fertejit buot fitnodagat vuolláičállit ahte sii addet bargoaddái vuoigatvuođaid geahččat dieđuid, maid jávohisvuođageatnegasvuohta suddje.

Laster Twitter-innhold

På forsiden av NRK Sápmi nå