Stáhta ii mávsse hávdádusa

Stáhta ii mávsse beakkán sámi juoigi Inga Juuso hávdádusa.

Inga Juuso

Inga Juuso jámii borgemánu 23. beaivvi. Dá son lei go oaččui Spellemannsbálkkašumi 2012.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Paul Chaffey

Gieldda ja ođasmahttindepartemeantta stáhtačálli Paul Chaffey.

Foto: Abelia

Sámi áššiid stáhtačálli Anders Bals oasálastá Ráđđehusa beales go beakkán sámi juoigi Inga Juuso hávdáduvvo dán vahkus, duođašta Gieldda ja ođasmahttindepartemeantta stáhtačálli Paul Chaffey.

Juuso ii oaččo gal dakkár stáhtalaš hávdádusa, nugo sámediggi lei sávván. Lea oalle hárve ahte eiseválddit mihtet máksit hávdádusaid earáide go stáhtalaš njunnošiidda, lohká Chaffey.

– Geavahuvvo hárve

Anders Bals

Ráđđehusa sámeáššiidstáhtačálli Anders Bals ovddasta ráđđehusa go Juuso gaskavahku hávdáduvvo Álttás.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK Sápmi

Stahtalaš hávdádus ortnet geavahuvvo viehka hárve, ja dábálaččat dušše dalle go stáhtalaš njunnošat jápmet, čilge Gieldda ja ođasmahttindepartemeantta stáhtačálli Paul Chaffey.

Sii dáhttot jobe ráđđehusa beales čájehit ahte sii oasálastet morrašis ja ahte sii gudnejahttet Juuso dan lahkai ahte ráđđehusa sámeáššiidstáhtačálli Anders Bals ovddasta ráđđehusa go Juuso gaskavahku hávdáduvvo Álttás, lohká Chaffey.

Lei njunnošis čalmmustahttimin sámi luohteárbbi

Inga Juuso guhte máŋgalot jagi lea leamaš njunnošis čalmmustahttimin sámi luohteárbbi,earret eará iežas fylkkajuoigi virggi bokte Romssa suohkanis, jámii borgemánu 23. beaivvi.

Lei ávžžuhan stáhta máksit

Henrik Olsen

Sámediggeráđđelahttu Henrik Olsen.

Foto: Dan Robert Larsen

Sámediggeráđđelahttu Henrik Olsen lei ávžžuhan ráđđehusa árvvoštallat Juuso hávdádusa bidjat stáhta rehket ala, ja nu čájehit ahte Norga atná árvvus Juuso guhkilmas áŋgiruššama sámi kultuvrra ovddas.

Dál go Olsen gullá ráđđehusa vástádusa de lohká fertet dušše dohkkehit ahte Inga Juuso hávdádus ii šatta stáhta rehket ala. Muhto buorre lea su mielas goit jobe dat ahte ráđđehus sádde almmolaš ovddasteaddji hávdádussii, ja nu lea mielde gudnijahttimin Inggá.