Stadig flere velger lulesamisk på skolen – men færre velger nordsamisk

Utdanningsdirektoratets tall viser at det blir stadig færre som velger nordsamisk på grunnskolen. Men tallene peker ikke nedover for alle samiske språk.

Samiskundervisning - illustrasjonsfoto

Illustrasjonsbilde. Det totale antallet elever med samisk språk på skolen har gått ned fra 2433 elever i 2007 til 2124 elever i 2016.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det blir stadig færre elever som velger samiske språk som første- eller andrespråk på grunnskolen.

Britt-Karin Hansen

Rektor ved Drag skole, Britt-Karin Hansen, mener at flere ser nytte i lulesamisk.

Foto: Idar Kintel / NRK

Nedgangen er på hele 13 prosent i perioden 2007 til 2016.

Men utviklingen gjelder ikke for lulesamisk. Der har det vært en økning på hele 32 prosent – fra 79 elever i 2007 til 104 elever i 2016.

– Vi har hatt en økning hos oss, spesielt på andrespråk. Jeg tenker at det er et større ønske om å lære seg språket, og at stadig flere ser nytte i det, mener Britt Karin Hansen.

Hun er rektor på Drag skole i Tysfjord, den skolen i landet som har desidert flest elever med lulesamisk opplæring. Skolen har rundt 115 elever, der mer enn 60 har valgt lulesamisk.

– Styrket undervisning

Professor ved Samisk høgskole mener at det ser ut til at lulesamisk har styrket seg i skolen i løpet av disse årene.

– Det må jo bety at lulesamiskundervisningen har vært vellykket, og er noe foreldre gjerne velger. Det er vanskelig å forstå tallene på en annen måte enn at tilbudet har vært bra og stabilt, mener professor Jon Todal.

Laster innhold, vennligst vent..

– Folk flirte av meg

Morten Turunen

Morten Turunen valgte bort nordsamisk i 2. klasse.

Foto: Oscar Henrik Biti Næss / NRK

Men tallet for nordsamisk er den andre siden langt mer dramatiske.

Antallet nordsamiske elever har gått ned med hele 18 prosent siden 2007 – fra 2354 elever til 1920 elever i fjor.

Man kan ha mange forskjellige grunner til å ikke ha samisk på skolen, mener Morten Turunen fra Karasjok, som selv valgte bort nordsamisk i 2. klasse.

– Det som gjorde at jeg valgte det bort var at jeg ble veldig mye plaget og mobbet fordi at jeg ikke pratet riktig. Da sluttet jeg bare, sier Turunen.

Laster innhold, vennligst vent..

– Ikke klart å fange opp

Jon Todal

Professor ved Samisk høgskole, Jon Todal, peker på flere årsaker til nedgangen for nordsamisk.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Den største nedgangen for elever med nordsamisk finner man blant andrespråkselever.

– Den ene årsaken er vel skolereformen i 2006 da fagplanen som het «samisk språk og kultur» ble avskaffet. Det ser ut som at skolene i nordsamiske områder ikke har klart å fange opp elever som tidligere hadde faget «samisk språk og kultur», mener professor Jon Todal.

Men også tallene for elever med nordsamisk som førstespråk peker nedover.

– Det må undersøkes nærmere, men en forklaring kan være at barnetallet i de samiske områdene går ned. Når neste generasjon vokser opp i byen så er det ikke like lett å få samisk som førstespråk, tror professoren.

Antallet elever som valgte sørsamisk i 2007 var på 109 elever, og sank til bare 74 elever i 2014. Nå har tallet imidlertid steget til 100.

Her er mer detaljerte tall:

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..