Stabile reintall i Finnmark

Foreløpige beregninger av reintallet i Finnmark viser at det har holdt seg ganske stabilt det siste reindriftsåret. Noen distrikter sliter fortsatt med for høyt reintall, og dette gjelder stort sett de samme distriktene som hadde for høyt reintall for et år siden.

Rein

Illustrasjons bilde. De fleste distriktene som hadde for høyt reintall for ett år siden, har klart å redusere reintallet til i år. To distrikter har imidlertid økt reintallet, og for ett av disse er utviklingen bekymringsfull.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Dette skriver www.fylkesmannen.no:

Mange distrikter/siidaer hadde pålegg om forholdsmessig reduksjon av reintallet pr. 31. mars 2015. Dette innebar at alle siidaandeler (driftsenheter) i disse distriktene hadde fått fastsatt et øvre reintall per samme dato. De fleste klarte å oppfylle dette kravet, men man har fryktet at reintallet igjen ville øke som følge av at reineierne ville posisjonene seg i forhold til et eventuelt nytt vedtak om forholdsmessig reduksjon. Dette har ikke slått til. De aller fleste har holdt reintallet stabilt. Endringer i tilskuddsreglene og foreslått lovendring har trolig bidratt til dette.

I Øst-Finnmark reinbeiteområde var reintallet pr. 31. mars 2016 på 66.700. Det totale reintallet er økt med drøyt 1.400 siste år, men er fortsatt godt under det fastsatte på 70.650. Antall distrikter/siidaer med for høyt reintall er redusert fra 3 til 2 siste år, og for ett distrikt/siida er utviklingen alarmerende. Her ser det ut til at noen har posisjonert seg i forhold til nytt vedtak om forholdsmessig reduksjon.

I Vest-Finnmark var reintallet pr. 31. mars 2016 på 79.150, dvs. tusen over fastsatt reintall på 78.150, en oppgang på knapt 200 fra året før. Antall distrikter med for høyt reintall er redusert fra 11 til 8. De fleste distriktene som hadde for høyt reintall for ett år siden, har klart å redusere reintallet til i år. To distrikter har imidlertid økt reintallet, og for ett av disse er utviklingen bekymringsfull.

Tallene bygger på reineiernes melding om reindrift for reindriftsåret 2015–2016. Reindriftsmeldingene vil nå bli behandlet av Fylkesmannen, og erfaringsvis vil det gjennom behandlingen bli noen justeringer i reintallet. Fylkesmannen vil følge opp overfor de distrikter som fortsatt har for høyt reintall.

Positiv utvikling

Per John Anti
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Nestleder for Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Per John Anti, sier at årets reintall er positive og er tilfreds med at utøverne følger reglene.

– Vi mener årets reintall er veldig positive. De distriktene som tidligere hadde høye reintall har da redusert.

Til tross for den positive utviklingen så mener Anti at distriktenes mening ikke blir tatt til hensyn når reintallene skal reguleres.

– Vi har ikke vært fornøyd med hele prosessen. Vi mener de skulle ha hørt mer på oss (distriktene) i vurderingen om reintallene, mener han.

– Nå er alt vedtatt så nå må vi bare tenke fremover og finne bedre løsninger til neste gang, sier Anti.