St.Olav til Hetta

H.M. Kongen har utnevnt samfunnsmedisiner Ole Mathis Hetta til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for hans pionerinnsats for urfolks rettigheter og helse. Lege og samfunnsmedisiner Ole Mathis Hetta er fra Siebe i Kautokeino, og han bor i Stavanger. Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement på Ledaal i Stavanger fredag 2. september 2016, klokken 13.00.