Språkverktøyet Divvun: 7,2 mill. kr

Departementet foreslår en bevilgning på 7,2 mill. kroner i 2019 til drift av Divvun. Divvun, som er en egen enhet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, utvikler og drifter teknologiske språkverktøy for de samiske språkene.