Hopp til innhold

Vil evaluere språkpengebruken

Etter at språkpengene er brukt på helt andre ting, som nedbetaling av lån og restaurering av bygninger.

Egil Olli
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

De siste syv årene har Sametinget bevilget omkring 250 millioner til samiske kommuner, slik at samisktalende skal kunne kommunisere med kommunene sine på sitt eget språk.

Men en del av pengene er brukt på helt andre ting, som nedbetaling av lån og restaurering av bygninger.

Derfor vil Sametinget nå evaluere ordningen.

Ikke til ordinær drift

– Vi skal sette i gang en evaluering av bruken av tospråklighetsmidler, sier sametingspresident Egil Olli.

Målet med tilskuddet fra Sametinget til de åtte samiske kommunene er at den samiske befolkningen skal betjenes på samisk, heter det i tildelingskriteriene. Tilskuddet skal ikke brukes til ordinær drift, heter det videre.

Den siste uka har NRK Sámi Radio fortalt at Tana kommune har brukt deler av fjorårets bevilgning på lån, mens Tysfjord kommune planlegger å bruke en del av årets bevilgning på restaurering.

Karasjok kommune er blant kommunene som har brukt deler av pengene på ordinær drift. Nesseby kommune har blant annet brukt språkpenger på strøm, viser rapporter NRK har fått fra Sametinget i dag.

Flirer ikke

– På 90-tallet, før Sametinget overtok styringa av, så flirte man av at Kautokeino kommune brukte språkpengene på møbler, nå har Tana kommune brukt pengene på lån i fjor og Tysfjord kommune planlegger å bruke pengene på restaurering. Flirer du?

– Nei, jeg registrerer det og undersøkelsen skal vise om pengene er brukt på en slik måte at vi når målene med språkloven, sier Egil Olli.

Korte nyheter

 • Snøskred i Nordreisa

  Det har gått et snøskred på Vardfjellet ved Bakkeby. Det var observert skikjørere i området.

  Det melder politiet i Troms.

  Redningshelikopter, politihelikopter og luftambulanse har i tillegg til frivillige og politi vært utkalt. Det er nå bekreftet at skikjørere har utløst skredet, men ingen skal ha blitt tatt.

 • Juohke beaivvi ožžot guhtta olbmo Norggas eamidielkoborasdávdda

  Beassášbeaivvážis lea bahá buollit beaivvážis.

  Kreftregisteret seniordutki Trude Eid Robsam jáhkká olbmot háliidit návddašit beaivváža guhkes sevdnjesáiggi maŋŋel, ja dalle vajálduhttit suddjet iežaset várálaš UV- suonjardeami vuostá.

  Norga lea bajimusas statistihkas galle olbmot ožžot liikeborasdávdda ja galle olbmot jápmet das.

  Dánmárku ja Australia leat Norgga bajábealde statistihkas man gallisat ožžot borasdávdda.

  Dušše Austrálias jápmet eambbo olbmot dákkár borasdávddas go Norggas.

  Jagis 2022:s ožžo 3097 olbmo liikeborasdávdda Norggas, čájehit kreftregisteret logut.