Ánte Mihkkal Gaup tildeles språkpris

Sametingsrådet har valgt å tildele prisen til Ánte Mihkkal Gaup fordi han har gjort en stor innsats for å fremme samisk språk og kultur. Han er forfatter, joiker og lærer.

Lena Susanne Kvernmo Gaup mottok språkmotivasjonspris på farens vegne.

Sametingets språkmotiveringspris 2013 tildeles Ánte Mihkkal Gaup/Iŋgor Ántte Ánte Mihkkal, fra Kautokeino.

Sametingets språkmotiveringspris tildeles en enkeltperson, en institusjon, en organisasjon, et prosjekt eller en gruppe som særlig har vært med på å bevare, styrke og fremme samisk språk. Prisen er på kr 50 000,-. Sametinget mottok tilsammen 16 forslag.

Joiker, forfatter og lærer

Ánte Mihkkal Gaup er både forfatter, joiker, og lærer, han har blant annet laget CD med fortellinger om Juffá. Med Juffá fortellingene har han på en fin måte brukt samisk tradisjonell fortellermåte. Fortellingene om Juffá formidler tradisjonell samisk språk og tradisjonelle gjøremål.

Fortellingene passer for alle, også for barn som holder på å lære samisk språk og for voksne som har mistet språket på grunn av fornorskingen.

Formidler

Sametingspresident Egil Olli mener at Ánte Mihkkal Gaup fremmer samisk på mange måter.

– Ánte Mihkkal Gaup bruker samisk språk ved alle anledninger, og på en fin måte oppmuntrer han også andre til å gjøre det samme. Han fremmer vår tradisjonelle samiske arv med joik og jobber bevisst med å fortelle om samer. Med samiske fortellinger har han løftet språket, sier sametingspresident Egil Olli.

– Vi vet også at han er godt synlig ved at han flittig bruker tradisjonelle samiske klær. Med sin musikk og joik har han også på en utmerket måte fremhevet samisk språk og kultur både i og utenfor Sápmi, sier Olli.

Vi må alle huske at så lenge samisk språk høres, læres, og undervises, så lever det.

Ánte Mihkkal Gaup

Femte vinner

Samisk språkråd etablerte språkmotiveringsprisen i år 2000 og prisen ble første gang utdelt i forbindelse med Sametingets plenum i november 2000.

Deretter har Sametingets språkstyre og sametingsrådet tildelt prisen. Sametingets språkmotiveringspris ble tildelt Foreldregruppa i Tysfjord år 2000, Språkgruppa i Skånland år 2001, Harry Solhaug fra Kåfjord år 2002 og Sagka Stångberg fra Tärnaby år 2009.

Språket lever

Datteren til Ánte Mihkkal Gaup mottok prisen for faren som er på utenlandsreise. Hun leste opp en hilsen fra språkforkjemperen:

– Jeg er utrolig takknemlig for denne prisen, og den oppmuntrer meg til å videre kjempe for det samiske språkets overlevelse på ulike arenaer. Vi må alle huske at så lenge samisk språk høres, læres, og undervises, så lever det.

Datteren leser takkehilsenen fra faren.