NRK Meny
Normal

Språkmidler må fordeles etter behov

Selv om det eneste lulesamiske språksenteret har det samme ansvaret som åtte nordsamiske språksentre til sammen, så får det ikke mere grunntilskudd enn ett av de nordsamiske språksentrene. Det synes Árran-direktøren er en skjevdeling av midlene.

Barnehagen er en del av det lulesamiske senteret Árran.

På Árran hviler nesten alt ansvar for det lulesamiske språket.

Foto: Sander Andersen / NRK

Det lulesamisk språkets eneste ansvarlige får den samme grunnbevilgning fra Sametinget som étt av de åtte språksentrene som har ansvaret for det nordsamiske språket.

Lars Andreassen, Árran

Direktør Lars Andreassen vil at Árran skal få mer ut av Sametingets språkmidler.

Foto: Sander Andersen / NRK

– På grunn av det ansvaret vi har, venter vi da mer fra Sametinget, sier direktør på det lulesamiske senteret Árran Lars Magne Andreassen, og utdyper argumentet.

– Det finnes ikke andre institusjoner som jobber med språk i lulesamisk område, foruten Drag skole og enkeltansatte. I nordsamisk er det mange institusjoner i tillegg som jobber med samisk, Sami allaskuvla, NRK Sápmi, to videregående skoler. I lulesamisk område finnes det ingen bak. Det er Árran, eller ingenting. Árran har i tillegg samisk barnehage. Så alt faller til syvende og sist, når det gjelder språkarbeid, stort sett på Árran.

Etter behov og ansvar

Árran-direktøren får støtte fra sametingsrepresentant Lars Filip Paulsen (H) som mener å skille språksenterne alt etter deres behov og ansvar.

Lars Filip Paulsen er skuffet over egen regjering.

Sametingsrepresentant Lars Filip Paulsen er skuffet over at det ikke kommer mer språkmidler til lulesamisk.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Språksentrene må få særbehandling, og sånn få mere midler etter behov og ansvar. Sametinget har ikke strategi for hvordan en skal få styrket det samiske språket. Sammenlignet med andre språk har lulesamisk store utfordringer og særlige behov.

Ikke ukjent

For sametingspresident Aili Keskitalo er ikke dette ukjent, men hun vil vente til hva Sametingets plenum kommer med i denne saken.

Tysfjordordfører Tor Asgeir Johansen og Sametingspresident Aili Keskitalo

Et trivelig øyeblikk da sametingspresidenten avla Tysfjord et besøk i fjor, men var dette til hjelp for å få mere midler til det lulesamiske språkarbeidet? Her er Aili Keskitalo sammen med Tysfjords ordfører Tor Asgeir Johansen.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Sametingsrådet har hatt møte med Árran og Tysfjord kommune på fredag. Sametinget er i i ferd med å evaluere språkpolitikken. Det er jo muligheter å forskjellsbehandle når situasjonen er slik at enkelte språksentre har spesielle behov og spesielt ansvar. Men spørsmålet er om man får dette gjennom i plenum. Jeg foreslår at den evaluering som sametingsrådet legger til grunn er et godt grunnlag i den retningen Árran kommer med, men vi vil avvente resultatet av behandlingen i plenum.

Og i morgen behandler Sametinget revidert budsjett for inneværende år.