NRK Meny
Normal

Oppmuntrer barn til å bruke samisk

Senter for samisk i opplæringa i Kautokeino arrangerer i forbindelse med språkåret 2013 språkkonkurranse for samiske skoler på de tre samiske lærespråkene.

Samiske bøker

Illustrasjonsbilde

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi får mange tilbakemeldinger på at samiske barn og unge ikke er flinke nok til å skrive på samisk, forteller senterets rådgiver Karen Inga Eira utdyper.

Norges Kulturdepartement har bestemt at 2013 skal være offentlig språkår i Norge. Språkåret skal feire alle språk i landet.

– Så vi har bestemt oss for å arrangere en konkurranse der samiske barn og unge kan skrive på de tre samiske lærespråkene i Norge. Nemlig nord-, lule og sørsamisk. De sender så det de har produsert til oss, forteller Eira til NRK Sápmi.

Senter for samisk i opplæringa arbeider for å fremme muntlig og skriftlig bruk av samisk i befolkningen. Det er et ressurssenter spesielt rettet mot opplæringssystemet fra barnehagestadiet til høgere utdanning. Senterets lokaler er i Kautokeino.

Premier til bidragene


Konkurransen er ikke offentliggort på deres hjemmesider ennå, men det vil skje i nærmeste fremtid. Regler og tidsfrister vil stå der. Det vil trekkes en vinner i løpet av konkurransen, med en liten premiering.

– Men de som har deltatt vil også være med på trekningen om en større premie
ved årslutt, meddeler hun.

Konkurransen åpner for stor kreativitet. Det kan være rene skriverier. Eventuelt skriv med bilder.

– Også manus og ferdige multimedia produksjoner er aktuelle, med visuelle elementer, som for eksempel filmsnutter på samisk, sier Eira.

Senter for samisk i opplæringa vil ta kontakt med aktuelle skoler via epost. Der de beskriver detaljene i konkurransene.

– Dersom andre skoler utenom de vi tar kontakt med vil delta, er det fullt mulig å ta
kontakt med oss. Informasjon vil komme på vår hjemmesider, avslutter Karen Inga Eira.

Samarbeider med Nasjonalbiblioteket

Senter for samisk i opplæringa samarbeider med Nasjonalbiblioteket om konkurransen. Nasjonalbiblioteket arrangerer en konkurranse for alle dialekter og språk i Norge.
Formålet er å synliggjøre mangfoldet i språkene, og på hvilken måte de ulike språkene påvirker hverandre, og å få forståelse for hvilke behov hver språkgruppe har.

Vigdis Moe Skarstein

Nasjonalbibliotekar Vidgis Moe Skarstein vil synliggjøre språkmangfoldet i Norge.

Foto: Ketil Born

– Vi vil gjerne få en bevissthet i det store mangfoldet som finnes i alle språk og dialekter som er i Norge. Og så vil vi synliggjøre det gjennom utstilling og ta vare på det i nasjonalbiblioteket, forteller nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein.

Alle elever på 5.-10. trinn og elever på videregående til en stor språkkonkurranse er invitert til konkurransen. Fristen for å sende inn bidragene er 8. mars i år.

Utstilles på Nasjonalbiblioteket

Vinnerne blir utstilt i Nasjonalbibliotekets utstilling til høsten. Alle bidragene havner i Nasjonalbibliotekets samling.

– Bidragene til den nasjonale konkurransen kan leveres i forskjellige former. Som collage, digitalfortelling, lydinnspilling, det er ingen begrensninger for hva det kan være, avslutter Vigdis Moe Skarstein.

Konkurransen er beskrevet på Nasjonalbibliotekets hjemmesider.