NRK Meny
Normal

Språkbråk i Tysfjord igjen

Når kommunestyret i Tysfjord trådte sammen i morges tok kommunepolitiker Filip Mikkelsen ordet på samisk, men kommunen hadde ikke tolk til stede.

Filip Mikkelsen og tolk Britt-Inger Tuorda.

I fjor var det tolk til stede da Filip Mikkelsen talte i kommunestyret, og Mikkelsen ser her ut for å være svært fornøyd med det. Da tolket Britt-Inger Tuorda. I dag var det ingen tolk til stede for å tolke til norsk når han snakket samisk i kommunestyret, og det medførte språkbråk i kommunestyret.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Når kommunestyret i Tysfjord trådte sammen i morges tok kommunepolitiker Filip Mikkelsen, Felleslista i begynnelsen av møtet ordet på samisk under spørretimen.

Ordfører Tor Asgeir Johansen prøvde å stoppe Filip Mikkelsen når han snakket samisk fordi kommunestyret ikke hadde tolk til stede, og ba han heller å fremføre det han skulle si på norsk.

– Det er ikke mitt ansvar å ha tolk, jeg vil spørre noen spørsmål, svarte Filip Mikkelsen og fortsatte å snakke samisk fra talerstolen.

– Kan ikke oversette seg selv

Når Mikkelsen til tross for anmodning om å bruke norsk, likevel fortsatte å snakke på samisk ba ordfører Tor Asgeir Johansen Mikkelsen selv om å tolke til norsk det han sa.

Jan Einar Pedersen

Jan Einar Pedersen

Foto: Sander Andersen/NRK (Arkiv)

– Jeg får se hva jeg gjør, svarte Mikkelsen.

Men dette aksepterte ikke kommunestyremedlem Jan Einar Pedersen.

Han ba om ordet til forretningsorden og sa:

– Filip Mikkelsen kan ikke selv oversette det han sier her. Det er ikke fullgodt det, påpekte Pedersen.

Mikkelsen gav seg ikke selv om det ikke var tolk til stede som kunne tolke det han sa.

Han fortsatte sitt innlegg på samisk og spurte to spørsmål om Nordvalden båthamn og boliger på Drag.

– Mitt morsmål skal respekteres

Etter at han var ferdig med sitt innlegg på samisk, oversatte Mikkelsen selv det han sa til norsk.

Og når han var ferdig med sine spørsmål ba han om ordet på nytt og da kritiserte han med sterke ordelag det som hadde hendt mens han snakket samisk.

– Under spørsmålstillingen min opplever jeg en respektløs aktivitet blant kommunestyrerepresentantene når jeg snakker mitt eget morsmål. Jeg vil ikke ha noen slags aktiviteter bak min rygg. Det har med respekt for meg når jeg står på talerstolen. Jeg forholder meg til loven som Tysfjord kommune skal følge, nemlig språkforvaltningsområdet. Og jeg håper heretter at når det snakkes samisk her fra talerstolen, at kommunestyrerepresentantene viser respekt. Det jeg opplevde i dag er respektløshet, og jeg håper at ordføreren medvirker til at så ikke skjer flere ganger, tordnet Mikkelsen mektig irritert.

Til dette svarte ordføreren meget kort.

– Vil skal ha respekt for hverandre i denne sal, svarte Tor Asgeir Johansen.

Diskusjon oppstod

Etter dette oppstod de debatt også blant noen av de øvrige kommunestyrerepresentantene som ba om ordet.

Fred Andersen, fra Felleslista ville vite hvorfor det ikke var tolk til stede.

Ordføreren forklarte ikke hvorfor tolk ikke var til stede, men sa at dette skal løses for framtiden.

Kommunepolitiker Edvard Olav Stenbakk, Ap la vekt på at det må utvikles prosedyrer hvordan tolking skal ivaretas.

Edvard Olav Stenbakk

Edvard Olav Stenbakk

Foto: Harrieth Aira / NRK

– Jeg er enig med Filip Mikkelsen i at når vi er en del av forvaltningsområdet for samisk språk så skal det være mulighet for å snakke samisk. Samtidig vet vi at vi ikke har tolk, og jeg synes at Filip Mikkelsen burde ha sagt allerede i innledningen at han tok dette på samisk og at han vil tolke det etterpå. Samtidig så synes jeg at representanten Pedersen burde la være å gi det inntrykket som han gjorde under behandlingen. Så jeg ber ordfører om å ha klare prosedyrer for hvordan dette skal skje, for det er en uverdig måte å ha en slik diskusjon på. Jeg synes at begge parter har litt skyld i at det ble en slik debatt som det ble og det vil jeg gjerne få slippe i framtiden, sa Stenbakk.

Tysfjord kommune har vært innlemmet i samisk språkforvaltningsområde siden 2006. Dette innebærer at kommunestyremøtene skal være på to språk, samisk og norsk dersom noen snakker samisk i kommunestyresalen.

Sist høst var det tolk til stede på kommunestyremøtene, men når samisk språkkonsulent sluttet i sin stilling har det ikke vært tolk.

Og ordføreren lovte å få de prosedyrer på plass, men Mikkelsen forklarte til representantene hvordan han føler saken er:

– Dette er en sak som har en dimensjon som angår meg, mitt eget folk og bruken av språket. Jeg må få slippe hver gang jeg tar til ordet på samisk så må jeg få slippe å si i fra, eller spørre om det er tolk til stede. Jeg forutsetter at Tysfjord kommune har tolk og det er ikke min oppgave å sørge for at det er tolk her, sa Mikkelsen.

Og etter dette stoppet ordføreren debatten siden dette ikke var en egen sak på sakskartet men egentlig hørte til spørretimen.