Hopp til innhold

Frykter språkdebatten splitter samer

NSR-leder frykter at debatten om sametingspresidenten skal beherske samisk eller ikke vil føre til polarisering og splittelse i det samiske samfunnet.

Runar Myrnes Balto

KRONIKK: NSR-lederen mener at det ikke vil være til nytte for det samiske samfunnet å sette fyr på en betent debatt om språk og identitet.

Foto: Privat

En undersøkelse utført av NRK viser at flertallet av sametingspolitikere mener at sametingspresidenten ikke må kunne snakke samisk.

Dette har engasjert og vekt følelser hos mange.

– Jeg har observert at det fortelles en historie om et splittet Sápmi, med en samiskspråklig elite på den ene siden, mot de som holdes utenfor og gjerne foretrekker norsk, på den andre siden. Språkdebatten fungerer ofte som en motor i denne polariseringen.

Det sier leder for Norske Samers Riksforbund (NSR), Runar Myrnes Balto, som har skrevet kronikken Ikke kjøp historien om det splittede Sápmi.

– Det er et et bilde jeg ikke kjenner meg igjen i. Jeg ser heller at vi er et samlet folk med svært forskjellige erfaringer, der folket ser verdien i våre dyrebare språk. Det mangfoldet er vår styrke, sier han bestemt.

Hard debatt

Myrnes Balto mener samer ikke trenger en konflikt basert på deres språklige utgangspunkt.

– Det finnes store utfordringer i det samiske samfunnet på grunn av fornorskningen. Over halvparten av den samiske befolkningen har ikke fått lært seg samisk, understreker han og fortsetter:

– Når det blir en debatt i mediene med skarpe konfliktlinjer så vet vi at det også sprer seg til sosiale medier, hvor det rett og slett kan bli ganske ubehagelig for mange.

Han stiller spørsmålene:

– Hjelper det noen av oss dersom den ene siden føler seg mer og mer utestengt fra det samiske fellesskapet, mens den andre siden igjen føler seg angrepet og mistenkeliggjort fordi de prøver å bevare deres hjertespråk?

Samfunnsansvar

Nyhetsredaktør i NRK Sápmi, Jan Roger Østby, mener debatten er viktig.

– NRK Sápmi skal oppdatere, avdekke og skape debatt om saker som er viktige for samer – og om samer. Språkkompetansen til en sametingspresident er en slik diskusjon, som publikum er opptatt av.

Jan Roger Østby

NØDVENDIG: Nyhetsredaktør i NRK Sápmi, Jan Roger Østby, trekker frem viktigheten i slike debatter.

Han understreker at slike debatter har en hensikt, og at vi må tørre å snakke om saker som engasjerer og vekker følelser.

– Åpne diskusjoner er med på å styrke de samiske språkene, samisk identitet og kultur.

Hverdagskamp

Det kreves samiskkunnskap fra leger, sykepleiere, administrasjonen og ledere i samiske institusjoner slik som Samisk høyskole og NRK Sápmi.

Hvorfor er det da så vanskelig å slutte seg til at sametingspresidenten må kunne samisk?

Språkarbeider og språkforkjemper, Ánne Márjá Guttorm Graven, syns ikke det er et lett spørsmål å svare på.

Anne Marja Guttorm Graven

SPRÅKFORKJEMPER: Ánne Márjá Guttorm Graven ser at språkdebatten berører mange.

Foto: NRK

– Jeg tror at det er en vanskelig og mangesidig sak. Og jeg tror ikke man kan svare på noen få minutter om sametingspresidenten skal kunne språket eller ikke. Så jeg vil ikke svare her på om jeg mener at presidenten skal eller ikke skal kunne samisk.

For henne er det samiske språket viktig og hun kjemper hver dag for å styrke og bevare det..

– Jeg oppdrar to samisktalende barn i et norsk miljø. Vi kjemper for språket hver eneste dag. Det går ikke én dag hvor jeg ikke tenker at jeg burde prioritere samisk enda mer. For eksempel ved å se samisk på TV, velge å høre samisk. Det er en hverdagskamp.

Språk skal debatteres

Myrnes Balto mener en debatt om hvilke tiltak man kan sette i gang for språkbevaring vil være mer hensiktsmessig enn en debatt om språkkrav til presidenten.

– Jeg tror språket vil ha større nytte av en debatt hvor vi ikke starter med en konfliktfylt og polarisert debatt, men at vi heller diskuterer hva vi kan gjøre for å bevare språkene og gjøre dem tilgjengelig for flere.

Han understreker at det allikevel er viktig å ha en debatt rundt språk.

– Vi må gjøre alt vi kan for å sikre at de samiske språkene får en levende fremtid, og samtidig passe på å inkludere alle i det samiske fellesskapet. Jeg håper vi får diskutert språkpolitikk i valgkampen, for det er noe av det viktigste vi har, fastslår han.

Les også: – Jeg er et kjempegodt forbilde selv om jeg ikke kan samisk

Loga maid: – Lean buorre ovdagovva vaikko in sámás

Dagens viktigste debatter, intervjuer og kommentarer direkte fra radiostudio.

SPRÅKDEBATT: 30 minutter inn i sendingen debatterer Ole Henrik Magga og Andine Knudtson spørsmålet om sametingspresidenten skal snakke samisk eller ikke.

Korte nyheter

 • Sápmelaš bázahusat ođđasit hávdáduvvon

  140 sápmelaš bázahusa leat beassan fas ruovttoluotta Sápmái, dieđiha Yle Sápmi.

  Loahpa 1800-logu rájes gitta nuppi máilmmisoađi rádjai rogge suopmelaš ja olgoriikalaš dutkit sápmelaš hávddiid ja válde bázahusaid nállebiologalaš dutkamušaid várás.

  Dál leat ikte ođđasit hávdáduvvon Jámešsullos Anáris ja otne fas Ohcejogas ja Njellimis.

 • Gonagas Harald beassan buohcceviesus

  Vuossárgga vulggii gonagas Harald ruoktot Rikshospitalet buohcceviesus. Nu dieđihit Gonagasviesus preassadieđáhusas.

  Gonagas lea buori vuoimmis.

  Son lei divššus infekšuvdnan, dieđihedje Gonagasviesus mannan bearjadaga. Duorastaga son gárttai buohccevissui feberin.

 • Norggas arvvii eanet go dábálaš suoidnemánus

  Norggas arvvii 30 proseantta eanet go láve suoidnemánus. Romssa ja Finnmárkku fylkkas lea dušše jagi 2001:s mihtiduvvon eanet arvi suoidnemánus go dán jagi dan rájes go leat mihtidišgoahtán jagi 1900. Muhto Norgga mátta ja nuorta osiin lei fas muhtun báikkiin goikkádat.

  Meteorologalaš instituhta dálkkádatdutki Ketil Tunheim muitala boahtte logi jagi šaddat eanet molsašuddi dálki. Goikkádat ja garra arvvit šaddet dábáleabbon.