NRK Meny
Normal

Vil betale 30.000 kroner per gaupe

Lyngen kommune har inngått spleiselag med flere lokale næringer om å utbetale 30.000 kroner for hver gaupe som felles. Det liker WWF Norge dårlig.

gaupe

Lyngen sau og geit, Reindrifta og Lyngen kommune lover 30.000 kroner for hver gaupe som felles i Lyngenhalvøya. WWF-Norge vil ha andre løsninger enn å utbetale skuddpremie for å få bukt på gaupeplagen.

Foto: Wikimedia commons

Lyngenhalvøya i Troms skal være fri for gaupe, men det finnes fremdeles gaupe i området. Derfor byr kommunen, Lyngen Sau & Geit og reindrifta skuddpremie for hver gaupe som felles.

Mister dyr på beite

Både saue-, geite- og reindriftsnæringa mister mer dyr til rovdyr enn normalt på grunn av gaupe.

– Derfor er det naturlig at også vi er med spleiselaget på skuddpremie for gaupa, sier leder for Rendalen reinbeitedistrikt, Mikkel Isak Kemi.

Reagerer

Sverre Lundemo i WWF Norge

WWF-Norge er sterkt imot at Lyngen kommune vil honorere jegere som feller gaupe. – Nei, finn andre tiltak som hindrer tap av sau og rein til gaupa, sier rådgiver i WWF Norge, Sverre Lundemo.

Foto: Privat

Natur- og miljøorganisasjonen WWF Norge reagerer kraftig på at Lyngen kommune har innført skuddpremieordning under lisensjakta på gaupe i Lyngen. Det sier rådgiver i WWF Norge, Sverre Lundemo.

– Det må finnes andre tiltak for holde gaupa unna både sau og rein, som å bruke gjerder eller øke gjetingen.

WWF Norge har nå sendt brev til Lyngen kommune hvor de anbefaler kommunen å avvikle ordningen. Lundemo sier til NRK Sápmi at de ikke er i mot gaupejakt, men at de er imot å betale skuddpremie.

Ønsker natur- og miljøvernorganisasjoner velkommen

Ordfører i Lyngen, Dan Håvard Johnsen sier klart ifra at natur- og miljøvernorganisasjonene ikke har kompetanse til å si hvordan man skal ha det i Nord-Norge.

Ordfører i Lyngen, Dan Håvard Johnsen

Ordfører i Lyngen, Dan Håvard Johnsen ser det som et meget bra tiltak å gi skuddpremie for gaupa i håp om å felle flere. – Gaupa skal jo ikke være på Lyngenhalvøya, sier han.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

– Lyngen er B-område for rovdyr, noe som betyr at det ikke skal være ynglende rovdyr her. Derfor har vi igangsatt tiltak for å redusere gaupebestanden her sier Johnsen.

– Hvis natur- og miljøorganisasjonene aksjonerer mot dere, hva gjør dere da?

– De er velkommen til Lyngen, for da kan de se hvordan forholdene er her i Nord-Norge sier Johsen.

Mange beitedyr i Lyngen

I Lyngenhalvøya er det ca. 12.000 beitedyr under beitesesongen.

– Av dette blir mellom 300-500 sau og rein tatt av rovdyr, sier styremedlem i Lyngen Sau & Geit, Frank Valø.

Ifølge Valø taper beitenæringen 1,7 millioner kroner hvert år.

– Skuddpremie er et godt og billig tiltak, mener Kemi.

Det var Nationen og Framtid i Nord som først omtalte saken.