NRK Meny

Speaddji boraspiret besset ráfis

Sávzaguohtunáigi lea boađi-boađi, muhto gávcci Hedmárkku gielddas eai leat uražasbivdojoavkkut. Sivva lea go máŋgga uražasbivdi heite boraspireriiddu dihtii, mii dán dálvvi lea leamašan gaskal guohtunealáhusaid ja birasministtar Vidar Helgesen (Ob). Boanddat gáibidit dál ahte Stáhta luonddubearráigeahčču baicce báhčá speaddji boraspiriid, muhto dan ii divtte ges Birasdirektoráhtta.