NRK Meny

SP vil regulere kongeørnbestanden

I Norge er det 850 hekkende par. I dag ligger vi antakelig 100 over det Stortinget har bestemt, slik at vi nærmer oss 1000 par av hekkende kongeørn. Da er det på tide å regulere bestanden, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

Alv Ottar Folkestad, som er ekspert på kongeørn hos NOF, viser til at ørnebestanden ikke har vist tegn til økning de siste 15–20 år, og at rapportene fra i år viser en gjennomgående dårlig ungeproduksjonen. Da er det en dårlig idé å skyte ørn.