Hopp til innhold

Glemte hele regnskapet

– Ingen kan dømmes for å glemme, sier Sp sametingsrepresentant Olaf Eliassen. Han har ikke levert inn regnskap til Sametinget innen fristen.

Olaf Eliassen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Samtlige partier og lister på Sametinget må for første gang levere regnskap som viser hvordan de har brukt pengene.

Fristen gikk ut 1. april. Heller ikke Anders Urheim i Samisk Sosialdemokratisk organisasjon og Isak Mathis O. Hætta i Dáloniid lista/Fastboendes liste har holdt fristen som de selv har vært med å fastsette.

– Selvsagt er det flaut, og jeg beklager at jeg har glemt regnskapet, sier Olaf Eliassen til NRK Sámi Radio.

GULDAL: Olaf Eliassen lea heahpanan

LES OGSÅ: Sametingets rikeste

LES OGSÅ: Brukte opp alle pengene - og litt til

Nesten 50.000 kr

Samtlige partier mottar "gruppesekretærmidler" fra Sametinget. Grunntilskuddet er på 9.000 kr, og i tillegg beregnes det 39.767 kr pr. representant.

Det er Sametingets plenum som har fastsatt summene og reglene for disse midlene. De tre småpartiene mottar dermed nærmere 50.000 kr i "gruppesekretærmidler". I tillegg får Fastboendes liste og Samisk Sosialdemokratisk liste organisasjon 44.000 kr i tilskudd fordi de er i opposisjon.

– Svekker ikke renoméen

Anders Urheim opplyser at sykdom er årsaken til at han ikke har levert inn regnskap.

Jarle Jonassen

Jarle Jonassen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg har løpende dialog med Sametinget om dette, og jeg skal levere regnskapet når jeg finner praktiske og arbeidsmessige muligheter til det, sier han til NRK Sámi Radio.

HØR: Anders Urheim skal levere

Sametingets møteleder Jarle Jonassen synes det er alvorlig at fristen ikke overholdes.

– Jeg frykter likevel ikke at dette kan skape et negativt bilde av Sametinget, sier han.

HØR: - Svekker ikke Sametingets renomé

Korte nyheter

 • Dálkkádatministara vilbealli akšunerii ráđđehusa dálkkádatpolitihka vuostá

  Les på norsk.

  Dálkkádataktivisttat Folk mot fossilmakta-joavkkus akšunerejedje Oslo girdišiljus gaskavahko.

  Okta sis lea Dálkkádat- ja birasministtar Andreas Bjelland Eriksena vilbealli. Nu čállá VG.

  Preassadieđáhusas celkojuvvo ahte sii háliidit muosehuhttit Gardermoenis girdijohtolaga, ja ahte ráđđehus vuolláičállá šiehtadusa bissehan dihte olju-, gássa- ja koallaroggama ja ávkkástallama ovdal 2030.

  – Sii galget leat nagodan sisa beassat, muhto eai leat guovllus mii lea anus, dieđiha Avinor NRK:ii.

  Avinor dieđuid mielde geavahedje akšunisttat šliipenrusttega botket áiddi. Politiijat bohte báikái jođánit, ja diibmu 06.15 ledje akšunisttat dolvojuvvon eret guovllus.

  Politiijat čállet NRK:i ahte akšunisttat ieža riŋgejedje gaskavahkku iđđes ja dieđihedje ahte sis lea miellačájáhus Oslo girdišiljus.

  – Mii oaččuimet johtilit oktavuođa ja gohčuimet sin guođđit ja dan čuvvo, dadjá operatiivvalaš jođiheaddji Gisle Sveen.

  Vebjørn Bjelland Berg og Anders Kristiansen fra aktivistgruppa Folk mot fossilmakta demonstrerte på Gardermoen onsdag morgen. De sitter på bakken med et banner som viser teksten folk mot fossilmakt på en rullebane som ikke er i bruk
  Foto: Folk mot fossilmakta
 • Luossa rahčá báhkkasis

  Les på norsk.

  – Buorre geassedálki ii leat buohkaide buorre - luossa rahčá lieggasis, čállá Getnjejohka/Kongsfjordelva Facebookčállosis.

  Jogas lea dál liegga čáhcetemperatuvra ja Bearralvági bivdiidsearvi čállá ahte searvvis čuvvot temperatuvrra jogas.

  Čállosis muittuhit maid ferte smiehttat go áigu «catch and release» oaggut. Sii leat oaidnán ahte dát guolástanvuohki lea lassánan bivdoeari gáržžideami dihte.

  Searvvi jođiheaddji Geir Kristiansen lohká ahte eai leat vuos bissehan «catch and release» bivdima.

  – Mii leat dáhtton Pasvik Kraft luoitit čázi Geatnjajávrris čázádahkii vuoi galbmo veahá. Dan sii áigot dahkat dál gitta bearjadahkii. Mii fertet dárkkistit ahte ii šatta badjel 20 gráda oainnat dalle bissehat catch and release, muitala Kristiansen.

  Både ved Kongsfjordelva og Storelva i Berlevåg brukes kunstig intelligens for å bekjempe pukkellaksen. Leder Geir Kristiansen i BJFF sier den unike løsningen letter arbeidet for de frivillige.
  Foto: Huawei Norge
 • Bekymret for bestanden av brunbjørn

  Naturvernforbundet er bekymret for den lave bestanden av brunbjørn i Norge.

  De mener det skytes for mye bjørn i Norge, og krever at Klima- og miljødepartementet reagerer.

  For et drøyt år siden ble det skutt en ung brunbjørn i Rollag, etter at den hadde tatt livet av flere sau.

  Naturvernforbundet mener blant annet at terskelen for skadefelling må høynes betydelig og at lisensjakta må avlyses.