Alvorlig mobbesak i Sør-Varanger: Kommunen vedtar en bot på 50 000 kroner

Kommunen gjorde lite eller ingenting for å stoppe systematisk mobbing av en elev som gikk på grunnskolen. Nå får Sør-Varanger kommune 50.000 kroner i bot for brudd på opplæringsloven.

Rådhuset i Kirkenes

Rådhuset i Kirkenes

Foto: Knut Pettersen, Barentssekretariatet

– Det viser at det er alvorlig og straffbart når en kommune ikke tar på alvor den plikten de har til å forhindre mobbing av barn og ungdom i skolen. Barn har krav på et godt miljø når de skal lære og det må skolen legge til rette for og det har de ikke gjort i denne saken, sier advokat Hilde Stærk som bistår familien i saken.

– En stor lettelse

Advokat Hilde Stærk

Familiens advokat Hilde Stærk

Foto: Privat

Elevens mor synes det er en stor lettelse for dem som foreldre at kommunen får forelegg når de ser hvordan barnet er blitt mobbet på skolen i flere år uten at skolens ledelse har klart å løse problemene.

– Med et så stort forelegg så har vi fått en endelig bekreftelse at skolen har brutt opplæringsloven. Det er trist å ta saken så langt og selvfølgelig også veldig trist for å oss å se at skolen har begått lovbrudd mot barnet vårt, sier moren.

– Vært en kamp å bli tatt på alvor

Foreldrene valgte å anmelde kommunen i desember 2014 da de etter gjentatte klager i en periode på fire år, så at saken ikke løste seg. De sendte klager både til kommunen og til fylkesmannen i Finnmark. Til tross for at skolens ansatte og ledelse, og etterhvert også kommunens ledelse, kjente til dette, ble det ikke iverksatt tiltak som var tilstrekkelige til å forhindre nye hendelser.

Moren til eleven har også gjentatte ganger bedt om at det skal iverksettes tiltak mot mobbingen, uten at skolen behandlet saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. For overtredelsen ilegges Sør-Varanger kommune en bot til statskassen på 50.000 kroner.

Fjerde kommune som bøtelegges

Det er fjerde gang en norsk kommune får en slik bot. Tidligere er Høyanger ilagt foretaksstraff på 100.000 kroner , Narvik 40.000 kroner og Andøy 25.000 kroner for brudd på loven.

Politifullmektig ved Østfinnmark politidistrikt David Schiøtt forteller at størrelsen på boten reflekterer alvorlighetsgraden.

– Det er et forelegg på 50.000 kroner, så det reflekterer jo sakens alvor. Vi har sett på de andre sakene, til sammen tre tilfeller, hvor man har gjort en konkret vurdering av alvorlighetsgraden på brudd på opplæringsloven og sett på hva den enkelte elev har blitt utsatt for. Det er en vurdering opp mot alvorlighetsgraden i de forskjellige sakene, sier Schiøtt, som håper at man nå får en orden på situasjonen for den eleven det gjelder.

Vil vedta forelegget

Tove Alstadsæter

Fungerende ordfører i Sør-Varanger Tove Alstadsæter

Foto: Sør-Varanger kommune

– Vi kommer til å vedta forelegget, sier fungerende ordfører i Sør-Varanger Tove Alstadsæter (H).

– Å få en slik bot hva forteller det om skolesituasjonen i deres kommune for elever som blir mobbet?

– Vi som kommune skal ha nulltoleranse overfor mobbing og vi har en vei å gå nå for å jobbe med mobbetiltak.

– Hvilke tiltak blir gjort før skolestart?

– Vi kommer til å ha dialog med administrasjonen i forhold til mobbing og hvordan vi skal jobbe videre, sier Alstadsæter.

Vedtakelse av forelegget innebærer at straffesaken avgjøres endelig og uten domstolsbehandling.

– En bekreftelse på at det nytter å kjempe

Elevens mor er glad for at kommunen vil vedta forelegget, og sier at det viser at det nytter å kjempe for at en skoleelev skal ha et trygt læringsmiljø, sånn at man kan lære mens man er på skolen.

– Når kommunen nå vedtar forelegget så får vi saken ut av verden. I utgangspunktet så hadde vi ikke ønsket å være i en slik lei situasjon som har vart i flere år, så det føles også godt for oss at saken får en endelig avgjørelse. Vårt eneste ønske nå er at det blir en forbedring, sier moren.