Ingen barnehagelærere kunne språket – nå jubler de for redningspakken

De fryktet at det utrydningstruede språket sørsamisk skulle dø ut, hvis ingen barn kunne lære det i barnehagen.

Røros

SAMISK GLEDE: For to år siden ble Røros en del av forvaltningsområdet for samisk språk.

Foto: Klara Skovro Thoresen / NRK

– Det er en gledelig nyhet, en stor gledelig nyhet for alle i sør- og lulesamiske distrikt.

Det sier barnehagestyrer Sigrid Frostvoll i Ysterhagaen barnehage i Røros til NRK.

Sigrid Frostvoll

JUBLER: Barnehagestyrer Sigrid Frostvoll i Ysterhagaen barnehage.

Foto: Privat

Den samiske avdelingen Svaale i barnehagen, sliter med å få tak i samisktalende personell.

En ny utdanning gir dem håp om en bedre fremtid.

– Vår største utfordring er å skaffe samisktalende pedagoger, opplyser Frostvoll.

Sørsamisk er klassifisert som et sterkt truet språk hos Unesco med anslagsvis 500 språkbrukere.

Oppstart i 2021

Det er Nord universitet som arbeider med å etablere arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning i lule- og sørsamisk.

Det vil si en utdanning der studenten jobber i en barnehage og møter opp til samlinger ved universitetet. Det blir i tillegg nettstudier.

Den barnehagen studenten jobber i blir da inkludert som en læringsarena. Opptakskravene er som for annen høyere utdanning.

Studiestart blir høsten 2021. Utdanningen går over fire år og studenten får bachelorgrad.

– Det er et stort behov for kunnskap om samisk språk og kultur. Alle barn som går i barnehager skal ha kunnskap om dette, uansett hvilken barnehage de går i.

Det forklarer Ann Gøril Hugaas, faggruppeleder for barnehagelærerutdanningen i Nord universitet.

Ann Gøril Hugaas

NY UTDANNING: Ann Gøril Hugaas, faggruppeleder for barnehagelærerutdanningen i Nord universitet er med på å forberede et nytt utdanningstilbud.

Foto: Gerd Martinsen / NRK

Mangel på førskolelærere

Røros kommune mangler fra høsten av samisktalende personell til den samiske avdelingen Svaale ved Ysterhagaen barnehage.

Derfor har varaordfører, Christian Elgaaen (SV), skrevet et brev til Sametinget og bedt om hjelp.

– Slik situasjonen er nå har kommunen fra høsten av ingen ansatte på heltid på Svaale, som snakker samisk. Det er sterkt beklagelig, sier Elgaaen.

Christian Elgaaen

BER OM HJELP: Varaordfører i Røros, Christian Elgaaen (SV).

Foto: Ailin Maria Danielsen / NRK

Han opplyser at de jobber med utfordringen gjennom sommeren, men dette er per nå uavklart.

– Den nye utdanningen løser ikke høstens problem, men gir oss håp om en bedre fremtid, sier Frostvoll.

Bygge opp fagmiljøet

Statssekretær Grunde Almeland (V) opplyser at Nord universitetet har fått 5 millioner kroner ekstra i 2020.

Pengene skal brukes for å bygge opp fagmiljøene i sør- og lulesamisk.

Statssekretær i kunnskapsdepartementet, Grunde Kreken Almeland

VIL HJELPE: Statssekretær Grunde Almeland (V).

Foto: NRK

Regjeringen ønsker å stimulere ungdom til å utdanne seg som barnehagelærere.

– De som har tatt minst 60 studiepoeng i samisk språk i tillegg til barnehagelærerutdanning, får slettet opptil 50 000 av studielånet, opplyser Almeland.

I tillegg er tilskuddet til Sametinget økt med 5 millioner kroner årlig fra 2017, for å styrke kvaliteten i barnehagen.

– Rekrutteringsarbeid er alfa og omega for å få flere ansatte til samiske barnehager, understreker Almeland.

Personalet ved Ysterhagaen barnehage gleder seg.

– Vi er klare til å yte vårt får å få dette til, sier barnehagestyrer Sigrid Frostvoll.

Nord universitet, lule- og sørsamisk lærerutdanning

SAMISK LÆRERUTDANNING: Nord universitet har allerede en lule- og sørsamisk lærerutdanning. Her ser vi noen av de første studentene «sjekke inn».

Foto: NRK