NRK Meny
Normal

Søppellagrene inspiseres

I september kontrollerer Miljødirektoratet og fylkesmannen avfallsdeponier i hele Norge, fordi de vil sjekke forurensningsnivået.

Søppelkategorisering

Avfallsdeponier over hele landet skal inspiseres. (Illustrasjonsbilde.)

Foto: Bo Eide

Kontrollørene fra fylkesmennene vil i år spesielt undersøkte hvordan deponiene håndterer sigevann og deponigass.

– Sigevann er den væsken som renner ut fra deponiene, så vi kommer til å kontrollere at dette vannet er godt nok renset, forteller overingeniør hos fylkesmannen i Finnmark, Johannes Abildsnes til NRK.

Sjekker at alt er i henhold

Det er avfallsdeponiene i Tana, Alta, Porsanger og Kvalsund fylkesmannen i Finnmark skal kontrollere.

– Vi vil sjekke hvilke rutiner de har, og hvordan de samler opp vannet, og se at der er i henhold til regelverket.

Kan gi luktplager

Potensialet for forurensning er stort fra deponiene med søppel, siden det er store mengder avfall som lagres i disse. Oppsamlingen av gass er viktig, ikke bare for å redusere utslippene av klimagasser, men også for at de ikke skal gi luktplager.

– Denne uka har vi første tilsyn, bekrefter Abildsnes.

I Finnmark ble en slik kontroll sist gjennomført i 2005, ifølge fylkesmannen.