Hopp til innhold

Son lea dolkan ahte sápmelaččaid vealahit

Les på norsk her.

Elle Rávdná Näkkäläjärvi, Sámedikki nuoraidpolitihkalaš lávdegotti (SáNuL) jođiheaddji, lea dolkan ahte sápmelaččaid vealahit.

Son lea iežas Facebook-siidui juohkán NRK-ášši Nils Per Henrik Sara birra, gii ii beassan sisa guovtti olgobáikái Oslos, ja oaivvildii ahte bissehedje su go sus lei gákti badjelis.

– Juhken ášši Facebookii danin vai čájehit ahte dakkár dáhpáhusat gevvet miehtá Norgga. Troandimis maid vaikko lea sámi guovlu, lohka Näkkäläjärvi NRK:i.

– Measta juohke háve go mii leat čiŋadan gávttiin gávpogis de vásihit unnit dahje stuorit unohisvuođa, nu ahte jus dán váttisvuođa galgá čoavdit de fertejit eanetloguálbmoga guottut rievdat.

Makkár váikkuhusat dákkár dáhpáhusain sáhttet leat?

– Dákkár dáhpáhusat dagahit ahte mii jurddašit guktii ovdal vuolgit gávpogii gávttiin, dahje ahte eat cokka gávtti gávpogii vai eat oaččo dárbbašmeahttun fuomášumi.

Gažaldahkii ahte boahtá go son joatkit gávttiin čiŋadit, dainna dieđuin ahte sáhttet vaikko makkár unohasvuođaid vásihit, sus lea čielga vástádus:

– Mun gal joatkán coggamis gávtti. Gákti lea vuohkkaseamos bivttas mu mielas, in ge jáhke ahte dát váttisvuohta buorrána dainna ahte sámevuohta ii oidno, lohka Näkkäläjärvi.

Elle Rávdná Näkkäläjärvi utenfor FNs hovedkvarter i New York
Foto: Maien Gaup Sandberg / NRK

Korte nyheter

 • Fosen-demonstrasjon i Tromsø

  Lørdag møtte 50-60 mennesker opp til Fosen-demonstrasjon i Tromsø.

  Nestleder i Romssa Sámi Searvi-NSR, Helene Ajuna Olsensier det er viktig å stille opp på demonstrasjon også i nord.

  – Først og fremst er det et menneskerettighetsbrudd som er konstatert i Høyesterett. Det er en tydelig videreføring av den kolonistiske politikken som har blitt videreført i hundrevis av år

  Hun sier at selv om hun selv er fra et sjøsamisk-område i Nord-Norge, så berøres også hun av det samene i Fosen-området står i.

  Olsen trekker frem at det i Sannhets- og forsoningskommisjonen står om da det ble bygget ut vannkraftverk i hennes hjemkommune.

  – Det som har skjedd der er skremmende likt det som skjer nå i Fosen. Derfor er det eneste rette er å fortsette å kjempe.

  Hun sier at eneste vinningen samene har fått ut av kampen om Fosen er fellesskapet Sapmi.

  – At det fortsatt er så sterkt. Det ser man når man samles her og i Oslo på 600 dager og fremdeles kjemper for dem.

  Helene Ajuna Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Fosen-aksjonistene vil gjøre klar ny aksjon om 100 dager

  – Vi gjør oss klare til ny aksjon om det går 100 dager til, skriver Fosen-aksjonistene i en pressemelding.

  De siste timene før 600-dagen har Fosen-aksjonistene blokkert og slått leir utenfor Statsministerens kontor. Nå har de samlet mange hundre mennesker foran Stortinget og går i demonstrasjonstog tilbake til SMK i en stille markering.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Ii lohppit dáhtona goas ášši galgá leat čovdun

  Stáhtačálli Elisabeth Sæter (Bb) mieđiha ahte sii áinnas livččejit galgan leat guhkkelabbui boahtán, gávdnat čovdosa Fovsen-riidui. Muhto lohká ahte maŋimuš 100 beaivvis leat dehálaš áššit dáhpáhuvvan.

  Fosen-akšunisttat álggahedje miellačájeheami Šloahta olggobealde bearjadaga. Sii ledje čohkkán Stáhtaministara kantuvrra olggobeallai maŋŋel go ledje bivdán Jonas Gahr Støre váldit ovddasvástádusa Fovsen-áššis.

  Oljo- ja energiijadepartemeantta stáhtačálli Elisabeth Sæteris (BB) lea stuora áddejupmi dasa ahte Fovsen-boazosápmelaččain lea lossa dilli.

  – Mun háliidan erenoamážit váldit ovdan ahte mii leat ožžon čoahkkái soabahanbeavddi gaskal Fovsen boazosápmelaččaid ja bieggafápmokonsešonearaid - maid bealátkeahtes soabaheaddji jođiha. Jáhkán ahte dat lea leamašan dehálaš oažžut áššebeliid beavdái, lohká son.

  Sæter lohká maiddái ahte sii leat ovdánan ja proseassa lea bures boahtán johtui, muhto son ii áiggo bidjat dáhtona dasa ahte goas galget leat gávdnan čovdosa.

  – Dat gal lea riikasoabaheaddji Mats Rulanda duohken, lohká son.

  Statssekretær i Olje-og energidepartemenet Elisabeth Sæter
  Foto: Håkon Benjaminsen / NRK