NRK Meny
Normal

Lot som hun var statsminister – snudde opp-ned på dagens situasjon

Sametingspresidenten tok både statsministeren, næringslivsledere og politikere med på et sjeldent tankeeksperiment under næringslivskonferansen i Bodø i går. – Målet var å vise hvordan minoritetssituasjonen egentlig er.

Og for riktig å illustrere den tenkte situasjonen hadde sametingspresident Aili Keskitalo manipulert

For riktig å illustrere den tenkte situasjonen hadde sametingspresident Aili Keskitalo manipulert skiltet ved innkjørselen til Bodø by.

Foto: Sámedigge/Sametinget

– Hvis jeg skal snakke til dere som statsminister, må jeg ta dere med til et annet sted. Jeg har tenkt å snakke til dere ut fra en tenkt situasjon der samene er i flertall, og der samisk kultur er majoritetsbefolkningen sin kultur og sitt perspektiv.

Slik åpnet sametingspresident Aili Keskitalo sin tale i går under næringslivskonferansen Agenda Nord-Norge. Der var de samlet til en to-dagers konferanse i Bodø der næringslivsaktører og andre som er opptatt av nordnorsk utvikling diskuterte veien videre for Nord-Norge.

Norsk kultur utsatt for assimilering

Sametingspresidenten tok tilhørerne med på en tenkt situasjon der det samiske folk er majoritet i Norge, og der samisk språk, kultur og levesett er det rådende.

– Dette er et land der nordmenn og norsk kultur gjennom århundrer har vært underlagt kolonisering, misjonering, og gjennom et helt århundre utsatt for offentlig assimileringspolitikk for å gjøre alle innbyggere til gode samer.

Problematiserer den norske kulturen

Og sametingspresidenten fortsatte med å vise til norske skolebarn som får alt undervisningsmateriell på samisk, og at samisk språk, kultur og historie problematiserer i stor grad den norske kulturen.

– Barn fra den samiske majoritetskulturen får rikelig anledning til å lære om sin kulturs bragder og kvalitet på sitt eget språk som bekrefter og forsterker den samiske majoritetsbefolknings identitet, tilhørighet og samhørighet. Og i dette landet kan man ikke uten videre bruke æ, ø og å på mobiltelefon og datamaskiner. Og alle bruksanvisninger foreligger kun på samisk og engelsk. Ikke på norsk.

Tankeprosesser i gang

Og slik fortsatte sametingspresident Aili Keskitalo i sin tale å problematisere situasjonen dersom samene var i flertall i dette landet. Og for sametingspresidenten var det viktig å bruke et slikt virkemiddel for å sette søkelys på situasjonen til hennes eget folk.

– For oss samer er det utfordrende at de som ikke er samer ikke riktig kan tenke seg vår situasjon, og tenke seg hvordan vi mener at sakene skal være. Målet var å vise, og få tankeprosesser i gang på hvordan minoritetssituasjonen egentlig er, og hvordan det påvirker situasjonen, og jeg ville vise om de hadde vært i vår situasjon, hvilke følelser det egentlig vekker.

Påkjørsel av rein er ett av mange utfordringer for reindriftssamene.

Påkjørsel av rein er ett av mange utfordringer for reindriftssamene.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

– Jeg tro nok mange forsto dette budskapet, og for min egen del lærte jeg også noe om hvordan folk fra majoriteten tenker. Og det er jo til nytte når majoritet og minoritet skal samhandle, sier hun.

Prøve å forstå

Tror du dette er til hjelp for situasjonen til samene?

– Ja, jeg håper da det. Og det er så fint med en slik konferanse der politikere, næringslivsledere og organisasjonsledere treffes for å prate sammen. Jeg håper da at de husker dette, og tar det med seg når de i framtiden skal ta avgjørelser som angår oss, at de har nettopp vår situasjon i tankene.

Sametingspresidenten ville ikke provosere noen med dette, men bruke dette som et tankeeksperiment.

– Vi samer er ikke bedre mennesker enn andre. Men jeg tror det er viktig, både for den norske befolkningen og den samiske befolkningen å prøve å forstå hverandre. En måte som kan bedre forståelsen er å prøve å tenke hvordan hadde det vært om situasjon var motsatt.

Her kan du lese hele talen til sametingspresidenten.