Solvik-Olsen møter sametingsrådet etter reinpåkjørsler

Massepåkjørselen av reinsdyr sist helg har fått samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til å invitere medlemmer av sametingsrådet til et hastemøte.

Ketil Solvik Olsen på jernbanekonferanse i Sarpsborg 2016

MØTER SAMETINGET: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møter representanter for Sametinget på fredag for å snakke om reinpåkjørsler.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Silje Karine Muotka

MØTER MINISTEREN: Sametingsråd Silje Karine Muotka.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi har bedt om et slikt møte mange ganger, sier sametingsråd Silje Karine Muotka til NTB.

Hun er en av to sametingsråder som fredag skal møte Solvik-Olsen etter at mer enn 100 reinsdyr døde i flere togpåkjørsler i reinbeitedistriktet Jillen Njarke sør for Mosjøen i helgen.

Møtet blir holdt etter at sametingspresident Aili Keskitalo mandag ba om hastemøte med ministeren om reinpåkjørsler.

– Reineierne har prøvd å kontakte Bane Nor, men det har ikke nyttet. Det er skremmende at slikt kan skje hvert år, selv om jernbaneselskapet vet at det er rein der, uttaler Keskitalo til NRK.

Forventer strakstiltak

Fra sametingsrådet drar Silje Karine Muotka og Berit Marie P. E. Eira og møter ministeren.

– Slike påkjørsler er totalt uakseptabelt, og vi forventer at Solvik-Olsen gjør dette tindrende klart overfor Bane Nor. I dette møtet vil vi legge fram strakstiltak som må settes i gang fortest mulig, for å hjelpe reindriftssamene i denne krisesituasjonen, sier Muotka.

Berit Marie E. Eira

MØTER MINISTEREN: Sametingsråd Berit Marie P. E. Eira.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Hun håper samferdselsministeren vil legge press på Bane Nor for å få bygd gjerder i de mest utsatte områdene.

Hun synes det er viktig at ministeren nå får fortalt hvilken alvorlig situasjon Jillen Njarke reinbeitedistrikt er i.

Togpåkjørslene nå får oppmerksomhet over hele verden, siden store, internasjonale mediehus skriver om saken.

En gjerdeløsning kan komme til å koste mange hundre millioner kroner.

– Sametinget er enig med reineierne om at det er den beste løsningen, sier Muotka.