Sølvi Myrskog

Sølvi Myrskog er 14. kandidat på lista til Samefolkets Parti i valgkrets 2.

Hun er født 5. mai 1961. Bosatt i Karasjok.

I kommunen var 1.313 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 3.521 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Sølvi Myrskog

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

142 383

0

33 591

2007

143 007

0

33 918

Roller

Oppført som varamedlem i styret til J.M.Myrskog Bar/Kafe (NUF; Norskregistrert utenlandsk foretak) i Karasjok, etabl. i 2007. Daglig leder og styreleder er Jonny Myrskog. Driftsinntekter i 2007: 2.220.000, resultat før skatt: 349.000 kr.