Søker om fast bevilgning

Foreningen Isogaisa søker om å få fast pengebevilgning på Sametingets budsjett. De ønsker nå å videreutvikle festivalen med å opprette to faste 50 % stillinger. Med 750.000 kr vil de ifølge søknaden utvikle den åndelige delen av vår kulturarv, slik at andre utenforstående ikke gjør det.

Isogaisa
Foto: Mathis Eira / NRK