Søker etter stabsmedlemmer

Márkomeannu søker nå etter stabsmedlemmer for å kunne gjennomføre campfestival igjen i 2015. Nye personer ønskes velkommen inn i staben.

Marita Kristin Eilertsen

Marita Kristin Eilertsen søker etter folk til campfestival i 2015.

Foto: Marita Kristin Eilertsen

Festivalen trenger flere folk, og de trenger nye impulser, samtidig som de håper at en stor del av den nåværende staben blir med videre, sier Márkomeannus festivalleder, Marita Kristin Eilertsen.

Márkomeannu har i 2014 jobbet med å fornye den interne organiseringa av festivalen, for å kunne løse de kapasitetsmessige utfordringene festivalen har.

Vil ha helårsstab

Nå tenkes staben delt inn i tre ulike deler; helårsstab, riggestab og gjennomføringsstab, og personer kan søke på bestemte stabsfunksjoner. Det legges vekt på at personer søker på stabsfunksjoner for ett år av gangen og ikke må binde seg i flere år til samme stabsfunksjon om det ikke er ønskelig.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Markomeannu

Fra siste Márkomeannu i juli 2013.

Foto: Vaino Rensberg / NRK


Márkomeannu behøver minimum 39 personer for å dekke alle nødvendige stabsfunksjoner i den nye staben. Festivalen oppfordrer de som ønsker å bli med, til å søke i løpet av juli og første halvdel av august.

En nærmere beskrivelse av de ulike delene av staben og stabsfunksjoner, samt lenke til søknadsskjema, finnes på Márkomeannus hjemmeside.

Håper på ny giv

Torsdag 28. august vil Márkomeannu styre ta avgjørelsen om det blir campfestival i 2015 eller ikke. Det som bestemmer dette, er om Márkomeannu har fått inn mange nok søknader og personer til å dekke alle nødvendige stabsfunksjoner.

– Vi håper at vi da kan si at det blir campfestival slik publikum kjenner den oppe på Gállogieddi i 2015. Márkomeannu er en så viktig festival at det vil være veldig trist om den ikke består som campfestival, sier Eilertsen.

Festivallederen trekker fram mange positive sider ved å være stab:

  • Som stab for Márkomeannu er man med på å lage en betydningsfull festival både i Sápmi, i regionen og i markebygda, og man er med på å bestemme hvordan Márkomeannu skal utvikle seg framover.
  • I tillegg får man verdifull erfaring og kompetanse på gjennomføring av store arrangementer, prosjektledelse og samarbeid med andre mennesker. Og ikke minst blir manen del av en veldig fin gjeng.