Ny reinflokk under angrep

En ulv har i over en uke herjet i indre strøk i Finnmark, og har nå trolig flyttet seg til en ny reinflokk. Reinere har på egen bekostning søkt etter drepte rein i området med helikopter.

Reinsdyr angrepet av ulv

ILLUSTRASJONSBILDE: Dette reinsdyret ble funnet forrige fredag og tilhører Fiettar reinbeitedistrikt.

Foto: Privat

– Det er snakk om store skader allerede. Det er paringstid, og reinen får ikke vært i ro, sier leder i Skuohtanjarga reinbeitedistrikt, Mikkel Sara.

Under helikoptersøket på fredag fant reineierne ni drepte rein, og har markert ni punkter hvor helikopteret ikke kunne lande, hvor det trolig ligger flere drepte rein.

Her skal det søkes med ATV.

Mathis Sara

ULV: Leder i Skuohtanjarga reinbeitedistrikt, Mikkel Sara, er sikker på at det er ulven som herjer i reinflokken.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

– Det er med sikkerhet at vi kommer til å finne flere drepte reinsdyr. Vi har sendt ut nesten alle ut til skogs for å forebygge flere angrep, sier Mikkel Sara, og legger til:

– Det blir mer arbeid. Da må vi ha mer folk, og da blir det ekstra utgifter.

Ifølge Statens naturoppsyn (SNO) er det hittil mellom 25 og 30 reinkadavre som er meldt inn tatt av ulv.

Dette er ikke inkludert dagens funn.

– Det er nok dessverre ikke uvanlig at ulv dreper flere rein enn de strengt tatt har behov for, et såkalt massedrap, sier Magne Aasheim i SNO.

Nå er det snø på bakken, og sporingsmulighetene er større enn ved forrige angrep.

– Direktoratet vil fortløpende vurdere behov for å sette inn ekstraordinær felling på ulven. Det er muligheter for å iverksette søk når det har kommet snø, sier Aasheim.

– Direktoratet vil fortløpende vurdere behov for å sette inn ekstraordinær felling på ulven. Det er muligheter for å iverksette søk når det har kommet snø, sier Aasheim.

Også ved Skuohtanjarga reinbeitedistrikt er fire menn med jegerprøve klar for å jakte på dyret.