Hopp til innhold

Soitet fertet sirdit rádjeáiddi

Oassi dan ođđa riikarájiáiddis mii lea Storskogas,sáhttá leat huksejuvvon moadde centimehtera beare láhkka Ruošša. Dat mearkkaša ahte measta 50 mehtera áiddis ferte sirdojuvvot. Norgga rádjeovddasteaddji fuobmái dán hástalusa bearjadaga, dieđiha The Independent Barents Observer áviisa. Justiisadepartemeanta oaivvilda ahte leat geargan bargamis ja ahte áidi ja uksa lea sajis gaskamuttus golggotmánu.

Korte nyheter

 • Høyesterett tar Karasjok-saken

  Striden om hvem som eier Karasjok skal opp i Høyesterett. Det har ankeutvalget bestemt.

  Med knappest mulig flertall kom Utmarksdomstolen fram til at det er innbyggerne i fellesskap som eier grunnen i kommunen.

  Dagens grunneier FeFo anket dommen. Det gjorde også en gruppe samer som mener at bare samer er grunneiere, ikke innbyggere som har en annen familiebakgrunn.

  Saken skal avgjøres i storkammer med 11 dommere. Det skjer bare når Høyesterett mener saken er spesielt viktig eller komplisert.

  Flere saker om lokale rettigheter i Finnmark har vært for retten, helt opp til Høyesterett, men Karasjok-saken er den hittil største og viktigste. Den ventes å få store konsekvenser for hvordan man bedømmer rettighetsforholdene i Kautokeino og Tana, som står for tur.

 • Vil følge opp reinsdyr i Hammerfest sentrum

  Tirsdag kom det frem at Hammerfest Høyre sin anmeldelse av reinbeitedistrikt 20 og Statsforvalteren er henlagt.

  – Det var som forventet at det ville komme. Vi har jo sett tidligere at det er vanskelig å nå gjennom. Vi mener jo at det viser med tydelighet at oppfølgingen av gjeteplikten er altfor dårlig, og at statsforvalteren ikke har gjort det de burde gjøre. Vi kan si med sikkerhet at hver eneste dag det har vært rein på Kvaløya, har det vært brudd på reingjeteplikten i Hammerfest, sier Espen Hansen, leder Hammerfest Høyre.

  Høyre mener det har vært enkelt å finne ut dette, og enkelt å gi pålegg til reindriftsutøveren om gjeteplikt.

  De sier de vil følge opp saken neste sesong slik at gjeteplikten blir overholdt.

  – Det er jo det vi skylder Hammerfests befolkning å få til.

  Fungerende reindriftsdirektør hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Torhild Gjølme, sier at de ikke har noen kommentar til saken, utenom at henleggelsen er mottatt.

  Rein i boligstrøk i Hammerfest
  Foto: Eirik Sørenmo Påsche
 • Árbevirolaš luđiin beasai viidáset «Norske Talenter» gilvvus

  Guovdageaidnulaš Nils Johan Gaup beasai viidáset «Norske Talenter» gilvvus.

  – Mun in gal vuordán ahte árbevirolaš luđiin galggan beassat viidásit doppe, muitala son.

  – Dat lea hui erenomáš dovdu. Njeallje olbmo galget mearridit manatgo viidáset vai it. Ja muhtimat eai leat ovdal gullan ge árbevirolaš juoigama.

  Gaup lea mánnávuođa rájes juoigan ja leage maid oassálasttán Sámi Grand Prixi.

  «Norske talenter» sáddejuvvo TVNorge kanálas gaskavahkkuid ja bearjadagaid.

  Dás gulat jearahallama Nils Johanin.

  Sami Grand Prix 2023
  Foto: Dragan Cubrilo / MotionMotionMotion