Sogneprest skuffet

Sogneprest i Kautokeino Bjarne Gustad er skuffet etter at likekjønnede fra i dag kan bli viet i alle lokale kirker. Prester kan fortsatt reservere seg, men da må noen andre foreta vielsen. Flere prostier og prester reserverer seg mot å vie homofile i kirken. Dette kommer som en etterfølge av det første homofile ekteskapet i norsk kirke som skjedde igår og 2 av 5 prosti vil reservere seg i Troms.