Snart blir det mange flere 80-åringer: – Norge er ikke forberedt

Selv klarer hun seg alene, men Anne Marie Johnsen (84) er bekymret for hvordan hennes jevnaldrende skal klare seg når antallet eldre øker kraftig i årene framover.

Pensjonister møtes rundt et stort bord

PENSJONISTMØTE: I Karasjok møttes pensjonistene i Karasjok. En av samtalene rundt bordet var hvordan det vil gå i framtiden, når andelen eldre øker kraftig.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Statistisk sentralbyrå (SSB) mener at antallet 80-åringer i Norge vil øke med 50 prosent i løpet av 2020-2030, i forhold til i dag.

Dette er noe Norge ikke er forberedt på, sier omsorgsforsker Einar Vetvik. Dagsavisen omtalte denne saken først.
– Jeg tror at man med et lite glimt i øyet kan si at det er typisk norsk å være uforberedt, sier forskeren til NRK.

Forsker Einar Vetvik

KOMMER MED REFS: Omsorgsforsker Einar Vetvik mener at Norge har gjort lite for å forberede seg for eldrebølgen, til tross for at den ble varslet allerede i 2013.

Foto: Privat

Særlig problem for distriktene

Han mener særlig distriktene, herunder også de samiske kjerneområdene, vil få det vanskelig når den varslede eldrebølgen virkelig slår inn.

– Hvis mange av de unge er flyttet langt bort, blir støtten man kunne fått fra familien mye redusert. Dette kan gi ekstra oppgaver for eldreomsorgen i kommunene, sier Vetvik til NRK.

Leder for pensjonistforeningen i Karasjok, Alf Grønnli er enig med forskeren.

Alf Roald Grønli

PENSJONISTLEDER: Leder for Karasjok pensjonistforening Alf Grønnli, trekker fram samisk språkkompetanse som en ekstra utfordring i samiske kommuner.

Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK Sápmi

– Dette vil jo bli et problem over hele Norge. Altfor for omsorgsarbeider, og her i samiske områder vil vi få en ekstra utfordring, for vi har behov for omsorgsarbeidere som snakker samisk, sier Grønnli.

Etterlyser fellesløsninger

84-åringen Anne Marie Johnsen klarer seg fint hjemme, men hun er bekymret for dem som ikke er like spreke som henne.

– Vi eldre har ikke skjønt å tenke så langt, om bare alle hadde vært like spreke som meg, så kunne man bodd hjemme, sier hun.

SSB viser til at forventet levealder øker kraftig de kommende årene. Og Forsker Vetvik sier at de eldre vil bli mer pleietrengende.

Anne Marie Johnsen

KLARER SEG: Anne Marie Johnsen (84) klarer seg foreløpig godt hjemme, men er bekymret for sine jevnaldrende.

Foto: Anne Olli / NRK

– Da er det klart at for å gi den nødvendige pleie, omsorgs- og helsetilbud, så trengs det penger, personell, og det trengs plasser i de tilfeller der de eldre ikke lenger kan bo hjemme, sier Vetvik.

Han mener at både staten, kommunene og frivillige kommer til å måtte trå til i samsvar for å kunne møte den kommende eldrebølgen.

Forsiktige svar

De tre store samiske kommunene i Karasjok har forberedt seg i ulik grad.

NRK har ikke lyktes i å få kommentar om i hvilken grad Karasjok kommune er forberedt for den nye situasjonen. Kautokeino kommune sier de har påbegynt en undersøkelse for å finne ut hva de må gjøre. Tana kommune sier de er godt forberedt.